คลินิกสุขภาพผู้สูงอายุนิวไลฟ์

การมีสุขภาพที่ดีและกระฉับกระเฉงในยามสูงวัย เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพต่อไปได้อีกยาวนาน โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์พร้อมให้บริการแบบองค์รวมแก่ผู้สูงอายุ นับตั้งแต่การดูแลสุขภาพทั่วไปและการดูแลเชิงป้องกัน รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพที่มีผลกระทบต่อผู้สูงอายุ ไปจนถึงการจัดการปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
 

 

ตัวอย่างกลุ่มอาการและปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ

 • โรคเรื้อรังต่างๆ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง
 • โรคที่เกี่ยวข้องกับอายุที่เพิ่มขึ้น เช่น โรคพาร์กินสัน สมองเสื่อม กระดูกพรุน ข้อเสื่อม
 • ปัญหาในการควบคุมการขับถ่าย
 • ปัญหาในการทรงตัวและการหกล้ม
 • ปัญหาในการเคลื่อนไหว โดยผู้สูงอายุอาจเคลื่อนไหวด้วยตนเองได้ยากขึ้น
 • ปัญหาทางด้านโภชนาการ เบื่ออาหาร น้ำหนักลด


การบริการ

 • การประเมินภาวะสุขภาพอย่างครอบคลุมโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยเน้นสภาวะโดยทั่วไปของผู้สูงอายุ เช่น สมองเสื่อม ซึมเศร้า กระดูกพรุน
 • การประเมินเพื่อตรวจคัดกรองภาวะการสูญเสียความจำก่อนวัยอันควร
 • การประเมินเพื่อตรวจคัดกรองภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ
 • การประเมินความเสี่ยงต่อการลื่นและหกล้มในผู้สูงอายุ พร้อมให้คำปรึกษาเพื่อลดและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
 • การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะทุพโภชนาการ พร้อมให้คำปรึกษาโดยแพทย์และนักโภชนาการ
 • การประเมินการบริหารยาที่เหมาะสม อันตรายจากการใช้ยา รวมถึงผลจากการใช้ยาที่อาจเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ พร้อมให้คำปรึกษาโดยเภสัชกร
 • การแนะนำการเข้ารับวัคซีนที่เหมาะสมในผู้สูงอายุ
 • การประเมินก่อนการผ่าตัดและการติดตามอาการหลังการผ่าตัดสำหรับผู้ป่วยสูงอายุที่ต้องได้รับการผ่าตัด
 • การประสานงานกับองค์กรต่างๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือในการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมภายในบ้านเพื่อความปลอดภัยและตรงตามความต้องการของผู้สูงอายุ
 • การให้คำปรึกษาและช่วยเหลือเกี่ยวกับหนังสือยินยอมในการรักษาระยะสุดท้ายและการดูแลแบบประคับประคอง


การดูแลจากทีมสหสาขาวิชาชีพ

ทีมดูแลผู้สูงอายุ นำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จะทำงานร่วมกันและประสานงานกันอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อนจะได้รับการจัดการ คณะผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วย

 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
 • พยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
 • เภสัชกรคลินิก
 • นักโภชนาการ
 • นักกายภาพบำบัด


แพทย์ประจำศูนย์พญ. ลิลลี่ ชัยสมพงษ์
อายุรศาสตร์, เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
คะแนนโหวต 9.64 of 10, จากจำนวนคนโหวต 88 คน
Contact
Phone:
Fax: 02 011 5100
Service Hours
วันจันทร์-วันอังคาร:
08.00-16.00 น.
วันพฤหัสบดี:
13.30-16.30 น.
วันศุกร์:
 08.00-20.00 น.
วันเสาร์:
08.00-12.00 น.
Location
ศูนย์อายุรกรรม:
อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 15
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย