การรักษาภาวะสมองเสื่อมและความจำเสื่อม

 
คลินิกความจำ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ให้การดูแลรักษาภาวะสมองเสื่อม โดยครอบคลุมทุกสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อม เช่น
 
 • โรคอัลไซเมอร์
 • เนื้องอกในสมอง
 • โรควัวบ้าในคน (Creutzfeldt-Jakob disease: CJD)
 • สมองเสื่อมที่มี Lewy body (Dementia with Lewy bodies: DLB)
 • สมองเสื่อม 2 กลีบ (Fronto-temporal dementia)
 • ภาวะความจำเสื่อมจากพิษสุราเรื้อรัง (Korsakoff's syndrome)
 • ภาวะความจำบกพร่องเล็กน้อย (Mild cognitive impairment: MCI)
 • เลือดออกที่ใต้เยื่อหุ้มสมอง (Subdural hematoma)
 • สมองเสื่อมจากโรคหลอดเลือดสมอง (Vascular dementia)
 • สมองเสื่อมจากภาวะความผิดปกติในการเคลื่อนไหว
  • โรคปลอกประสาทเสื่อม (Multiple sclerosis)
  • โรคความผิดปกติของเซลล์ประสาทที่ควบคุมการเคลื่อนไหว (Motor neurone disease)
  • โรคพาร์กินสัน
  • โรคฮันติงตัน (Huntington's disease)
 • ความผิดปกติของต่อมไทรอยด์
 • ภาวะขาดวิตามิน

เนื่องจากสาเหตุของภาวะสมองเสื่อมอาจเกิดจากหลายโรคซึ่งมีทั้งที่สามารถรักษาให้หายขาดและรักษาไม่หายขาด แพทย์จะทำการวินิจฉัยอย่างละเอียด เพื่อให้ทราบสาเหตุที่แท้จริงและวางแผนการรักษาได้อย่างถูกต้อง
 • สาเหตุของภาวะสมองเสื่อมที่อาจรักษาให้หายขาด ได้แก่ ความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ การขาดวิตามินบี 12 เนื้องอก เลือดออกในสมอง โดยผู้ป่วยอาจต้องเข้ารับการรักษากับศัลยแพทย์ระบบประสาทหรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบต่อมไร้ท่อตามสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมต่อไป
 • สาเหตุของภาวะสมองเสื่อมที่รักษาไม่หายขาดโดยการผ่าตัดหรือใช้ยา ได้แก่ โรคอัลไซเมอร์ ซึ่งพบได้ถึงร้อยละ 65 อย่างไรก็ดี โรคนี้สามารถทำการรักษาแบบประคับประคองอาการ โดยแพทย์จะเป็นผู้วางแผนการรักษาและให้ยาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย
 

การตรวจวินิจฉัย

 • การซักประวัติและตรวจร่างกาย
 • การประเมินการทำงานของสมอง
 • การตรวจเลือด รวมถึงการตรวจหัวใจ ทรวงอก และกระดูกสันหลัง เพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุของภาวะสมองเสื่อมที่อาจรักษาให้หายขาด
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (Electroencephalography: EEG)
 • การตรวจสมองด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก (Brain MRI)
คะแนนโหวต 9.71 of 10, จากจำนวนคนโหวต 166 คน
Contact
Phone:
Fax: 02 011 3914
Service Hours
ทุกวัน 08.00-20.00 น.
Location
ศูนย์ประสาทวิทยา:
อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 19
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย