ศูนย์เวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิด

ศูนย์เวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ให้บริการด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิด โดยมีศักยภาพในการตรวจวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติของทั้งมารดาและทารกในครรภ์ ให้คำปรึกษาทางพันธุกรรม ตรวจวินิจฉัยทารกผิดปกติก่อนคลอด โดยให้การดูแลรักษาและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ร่วมกับกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิดตั้งแต่ก่อนคลอดจนถึงหลังคลอด  
 

การบริการ

 1. การดูแลมารดาภาวะครรภ์เสี่ยง

ให้การดูแลมารดาที่มีภาวะครรภ์เสี่ยงสูง เช่น เป็นโรคเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง โรคไต ครรภ์เป็นพิษ มีประวัติเคยคลอดบุตรก่อนกำหนด  มีประวัติเคยคลอดบุตรน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ปกติ เป็นต้น โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมารดาและทารกในครรภ์ (maternal fetal medicine) ร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทารกแรกเกิด (neonatologist)
 1. การดูแลทารกแรกเกิดที่มีความผิดปกติ

แผนกบำบัดพิเศษทารกแรกเกิด (Neonatal Intensive Unit: NICU) ภายใต้ศูนย์เวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มีความพร้อมสูงทั้งทางด้านบุคลากรทางการแพทย์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เครื่องมือที่ใช้ และการผ่าตัดที่ซับซ้อนตามมาตรฐานสากลระดับ IVCโดยให้บริการทารกที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดมากกว่าทารกปกติ เช่น
 1. การบริการอื่นๆ

  • รับย้ายทารกอายุไม่เกิน 1 เดือนที่ย้ายมาจากโรงพยาบาลอื่น ร่วมกับแผนกห้องฉุกเฉิน (neonatal transfer)
  • รับย้ายมารดาที่มีภาวะเสี่ยงสูงต่อการตั้งครรภ์ (maternal transfer)
  • โปรแกรมติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง (follow-up program)
 

บุคลากรทางการแพทย์

ศูนย์เวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มีแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในทุกสาขาที่เกี่ยวข้องที่พร้อมทำงานร่วมกันเพื่อกำหนดแผนการรักษา และจะประสานกับคุณพ่อคุณแม่อย่างใกล้ชิด เพื่อวางแผนการดูแลรักษาทารกให้ปลอดภัยที่สุด ดังนี้
 • ทีมแพทย์

  • สูติแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (maternal-fetal medicine specialist)
  • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด (neonatologist) หมายถึง แพทย์เฉพาะทางการดูแลรักษาทารกที่มีภาวะผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอด
  • วิสัญญีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสำหรับการดูแลหญิงตั้งครรภ์ (obstetric anesthesiologist) และทารกหลังคลอด (pediatric anesthesiologist)
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคพันธุกรรม
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพยาธิวิทยาและห้องปฏิบัติการ
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคต่อมไร้ท่อ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโลหิตวิทยา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคข้อและกระดูก แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจเด็ก เป็นต้น
 • ทีมพยาบาล

ประกอบด้วยพยาบาลที่ได้รับการฝึกเกี่ยวกับเรื่องการดูแลครรภ์ การคลอด และดูแลทารกหลังคลอดโดยตรง
  • พยาบาลผู้เชี่ยวชาญการดูแลระหว่างการผ่าตัดคลอด
  • พยาบาลผู้เชี่ยวชาญการดูแลทารกแรกเกิด
  • พยาบาลผู้ประสานงานมารดาและทารกปริกำเนิด
  • พยาบาลผู้ประสานงานการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
 • บุคลากรทางการแพทย์อื่น

  • เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญทางห้องปฏิบัติการ
  • เภสัชกรที่ได้รับการอบรมด้านเด็กและทารกแรกเกิดโดยเฉพาะ
  • โภชนากร
 

อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์

นอกจากอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับมารดาและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลทารกแรกเกิดโดยทั่วไป เช่น เครื่องช่วยหายใจ ตู้อบสำหรับทารกแรกเกิด เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของสัญญาณชีพ แล้ว ศูนย์เวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ยังพร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับการดูแลทารกอาการวิกฤติโดยเฉพาะ เช่น
 • เทคโนโลยีในการตรวจวัดผลเลือดสำหรับทารก ซึ่งสามารถตรวจวินิจฉัยเลือดของทารกโดยใช้เลือดเพียงเล็กน้อยและสามารถรับทราบผลได้เร็ว
 • เครื่องพยุงการทำงานของหัวใจและปอด (extracorporeal membrane oxygenation: ECMO) เพื่อทำหน้าที่แลกเปลี่ยนก๊าซและหมุนเวียนเลือด
 • เครื่องช่วยหายใจชนิดความถี่สูง (high frequency oscillator ventilation: HFOV) ใช้สำหรับทารกแรกเกิดที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เพื่อให้การแลกเปลี่ยนก๊าซในทางเดินหายใจดีขึ้น
 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
คะแนนโหวต 9.78 of 10, จากจำนวนคนโหวต 102 คน
Contact
Phone:
แผนกบำบัดพิเศษทารกแรกเกิด
02 011 2314
แผนกห้องคลอด
02 011 2326
Fax: 02 011 2320
Service Hours
ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
เวลาทำการสำหรับติดต่อสอบถาม:
วันจันทร์-ศุกร์
08.00-16.00น.
Location
ศูนย์เวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิด:
อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชั้น 3 ด้านเหนือ (หน้าห้องบำบัดพิเศษทารกแรกเกิด ติดกับห้องคลอด)
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย