ศูนย์สุขภาพจิต

ปัญหาทางสุขภาพจิตเป็นปัญหาที่ผู้ป่วยควรให้ความสำคัญและแก้ไขแต่เนิ่นๆ เพราะนอกจากจะบั่นทอนประสิทธิภาพในการทำงานหรือการเรียนแล้ว หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่รักษายังอาจทำให้อาการของโรครุนแรงขึ้นจนทำให้มีปัญหาความสัมพันธ์กับคนรอบข้างได้ นอกจากนี้ปัญหาทางสุขภาพจิตบางอย่าง เช่น โรคเครียด ยังเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดโรคทางกายบางอย่าง เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคกระเพาะอาหารและอาการปวดหัวเรื้อรัง
 

 

ศูนย์สุขภาพจิต โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ให้บริการปรึกษาและรักษาปัญหาด้านสุขภาพจิตอย่างมีคุณภาพ โดยจิตแพทย์และทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา นักจิตวิทยาและพยาบาลที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยเฉพาะ

 

สาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาทางสุขภาพจิต

ปัญหาทางสุขภาพจิตเกิดได้จาก 2 ปัจจัยหลัก ดังนี้

  • ปัจจัยภายนอก เช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหาความสัมพันธ์ ปัญหาเรื่องงาน ปัญหาทางเศรษฐกิจ การสูญเสียคนในครอบครัวอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดความเศร้าสะสม เป็นต้น
  • ปัจจัยภายใน เช่น โรคทางสมอง อุบัติเหตุทางสมอง โรคพิษสุราเรื้อรัง รวมถึงสารเคมีในร่างกายไม่สมดุลทำให้เกิดความเครียด เศร้าหรือวิตกกังวลได้

 

อาการแสดงออกของผู้ที่มีปัญหาทางสุขภาพจิต

ผู้ป่วยจะมีอาการที่ตัวเองรู้สึกได้หรืออาจแสดงพฤติกรรมบางอย่างที่คนอื่นสังเกตเห็นแต่ผู้ป่วยไม่รู้ตัวเอง

  • อาการทางจิตใจ เช่น รู้สึกไม่สบายใจ วิตกกังวล ซึมเศร้า มีความคิดหมกมุ่น ฟุ้งซ่าน ไม่มีสมาธิ เบื่อชีวิต
  • อาการทางกาย เช่น วิตกกังวลจนหัวใจเต้นผิดปกติ นอนไม่หลับ ความดันโลหิตสูง
  • อาการทางพฤติกรรม เช่น ก้าวร้าว ย้ำคิดย้ำทำ แยกตัวออกจากสังคม


การตรวจวินิจฉัย

แพทย์จะสอบถามอาการประวัติความเจ็บป่วยและสังเกตอาการกับพฤติกรรมของผู้ป่วยเป็นหลัก ในบางกรณีที่ภาวะจิตใจผู้ป่วยยุ่งยากซับซ้อนจนผู้ป่วยไม่รู้ตัวพอ แพทย์จะใช้แบบสอบถามทางด้านจิตวิทยาร่วมด้วย นอกจากนี้อาจมีการตรวจทางระบบประสาทเพิ่มเติม หากแพทย์สงสัยว่าอาการผิดปกติทางจิตอาจเกิดจากความผิดปกติในเนื้อเยื่อสมอง
 

การรักษา

ปัญหาทางสุขภาพจิตเป็นปัญหาที่ซับซ้อนและลึกซึ้ง แพทย์จะทำการรักษาโดยพิจารณาจากอาการของผู้ป่วยแต่ละรายโดยทั่วไปแพทย์จะใช้วิธีการจิตบำบัดซึ่งเป็นการบำบัดด้วยการพูดคุย การถามและการรับฟังเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าใจปัญหามากขึ้น แพทย์จะให้คำแนะนำ ให้ความรู้และปลอบประโลมใจผู้ป่วย นอกจากนี้ยังอาจใช้วิธีการบำบัดโดยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavioral Therapy) โดยแพทย์จะทำการพูดคุยและให้ผู้ป่วยทำการบ้านเพื่อปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมของตนเองให้เหมาะสมขึ้น ในบางกรณีแพทย์จะใช้ยาร่วมกับการรักษาด้วยจิตบำบัด
 

บริการทางการแพทย์

เราบริการให้คำปรึกษาและรักษาปัญหาทางสุขภาพจิตครอบคลุมปัญหา โรคและอาการต่างๆ เช่น

Contact
Phone:
Fax: 02 011 4091
Service Hours
วันจันทร์-วันอาทิตย์:
09.00-20.00 น.
Location
ศูนย์สุขภาพจิต:
อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชั้น 3 ด้านใต้ ขึ้นบันไดเลื่อนจากห้องโถงรับรองไปยังชั้น 3 เลี้ยวขวาไปจนสุดทางเดิน โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย