ศูนย์ผ่าตัดกระดูกสันหลังคด
ด้วยหุ่นยนต์นำวิถี


ศูนย์ผ่าตัดกระดูกสันหลังคดด้วยหุ่นยนต์นำวิถี 

ให้บริการตรวจวินิจฉัยและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการรักษาโรคกระดูกสันหลังคดโดยใช้วิธีการผ่าตัดและไม่ผ่าตัดอย่างครบครัน เราคำนึงถึงประสิทธิผลของการรักษาและความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ จึงมุ่งเน้นการรักษาผู้ป่วยด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยได้มาตรฐานในระดับสากล เช่น การนำหุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัดกระดูกสันหลังและระบบนำวิถีด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ระหว่างการผ่าตัด โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อให้ผู้ป่วยหายจากโรค สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้เป็นปกติและมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยเร็วที่สุด
 

จุดเด่นของศูนย์การผ่าตัดรักษาโรคกระดูกสันหลัง

  • ห้องตรวจวินิจฉัยโรคที่ทันสมัย เพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการตรวจวินิจฉัยโรคอย่างแม่นยำ เช่น เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ระบบนำวิถี เครื่องตรวจด้วยระบบแม่เหล็ก MRI เป็นต้น
  • ห้องผ่าตัดที่ได้มาตรฐาน ปราศจากเชื้อ ด้วยเครื่องมืออันทันสมัย เช่น เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ “ซี-อาร์ม ” และเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ “โอ-อาร์ม เนวิเกชั่น” เพื่อใช้ระบุตำแหน่งที่ต้องการผ่าตัดได้อย่างแม่นยำ ทำให้ศัลยแพทย์เห็นภาพในการผ่าตัดได้อย่างชัดเจน ช่วยป้องกันไม่ให้ระบบประสาทเสียหาย
  • การผ่าตัดที่ใช้วิธีการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื้อน้อยที่สุด ศัลยแพทย์ของเราสามารถใช้วิธีการผ่าตัดที่บาดเจ็บต่อเนื้อเยื้อน้อยที่สุดโดยใช้เทคโนโลยีล่าสุดมาใช้ในการผ่าตัด เช่น การใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดและระบบนำวิถีด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ระหว่างการผ่าตัด ซึ่งทำให้การผ่าตัดมีความปลอดภัยสูงและช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วยิ่งขึ้น
  • เราดูแลให้ความใส่ใจผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอน  โดยการตรวจสุขภาพและให้ความรู้ผู้ป่วยเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ป่วยตั้งแต่ก่อนการเข้ารับการผ่าตัด ระหว่างที่ทำการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลและการปฏิบัติตัวหลังการผ่าตัด ซึ่งรวมถึงข้อจำกัดในการใช้ชีวิตประจำวันระหว่างการพักฟื้น
  • ทีมงานผู้ชำนาญการ ทีมงานของเราประกอบด้วยผู้ชำนาญการเฉพาะทางหลากหลายสาขา ซึ่งประกอบด้วยศัลยแพทย์ทางด้านกระดูกสันหลัง แพทย์อายุรกรรม วิสัญญีแพทย์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและภายภาพบำบัด รวมถึงพยาบาลซึ่งผ่านการฝึกอบรมและมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังคดมาโดยเฉพาะ

Dr.jpg  Dr-Monchaijpg-(8).jpg  Dr-Areesak-(7).jpg

(จากซ้ายไปขวา)
นพ.สำเริง เนติ   ศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง รองประธานชมรมกระดูกสันหลังคดแห่งประเทศไทย    
ผศ.นพ.มนต์ชัย เรืองชัยนิคม  ศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง
รศ.นพ. อารีศักดิ์ โชติวิจิตร ศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง 


การรักษาโรคกระดูกสันหลังคดโดยการผ่าตัด

การรักษาโรคกระดูกสันหลังคดเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและทำได้หลายวิธี โดยขึ้นอยู่กับวัยและอาการของผู้ป่วย สำหรับผู้ป่วยที่อยู่ในวัยเจริญเติบโตแพทย์จะแนะนำให้ผู้ป่วยผ่าตัดหากทำการรักษาด้วยการใส่เสื้อเกราะแล้วไม่ได้ผล สำหรับผู้ป่วยที่อยู่ในวัยหยุดการเจริญเติบโตแพทย์จะแนะนำให้ทำการผ่าตัดหากผู้ป่วยมีอาการเจ็บปวดและไม่สามารถทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ตามปกติ หรือมีอาการคดของกระดูกมากกว่า 45 - 50 องศา เพื่อแก้ไขมุมความโค้งของกระดูกสันหลังให้ตรงยิ่งขึ้น เป็นการลดความรุนแรงของอาการและช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 

งานประชุมวิชาการ 

ชมรมกระดูกสันหลังคดแห่งประเทศไทย จัดการประชุม The 1st Spinal Deformity Dinner Symposium   “Thai Scoliosis Society” โดยชมรมกระดูกสันหลังคดแห่งประเทศไทยนั้น เป็นอนุสาขาของ Spine Society of Thailand (SST) ซึ่งเป็นที่รวมของแพทย์ผ่าตัดกระดูกสันหลังแห่งประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และทำหน้าที่วางมาตรฐานในการฝึกอบรมแพทย์กระดูกสันหลังของประเทศไทย และยังเป็นตัวแทนประเทศในการติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศ  โดยมี นพ.สำเริง เนติ และ ผศ.นพ.มนต์ชัย เรืองชัยนิคม แพทย์ผู้ชำนาญการศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง ศูนย์ผ่าตัดกระดูกสันหลังคดด้วยหุ่นยนต์นำวิถี โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ

PicThai-Scoliosis-Society-(1).jpg

นอกจากนี้ศูนย์ผ่าตัดกระดูกสันหลังคดด้วยหุ่นยนต์นำวิถี ยังพร้อมสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการปรึกษาปัญหาโรคทางกระดูกสันหลังคดและรายละเอียดต่างๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ในหลายช่องทาง ได้แก่


โทรศัพท์: 02 011 3077   
E-mail: Info@bumrungrad.com
Contact
Phone:
Fax:
Service Hours
ทุกวัน 08.00-20.00 น.
Location
ศูนย์ผ่าตัดกระดูกสันหลังคดด้วยหุ่นยนต์นำวิถี อาคารบำรุงราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิค ชั้น20 โรงพยาบาล บำรุงราษฏร์ 33 สุขุมวิท ซอย3 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110