ศูนย์หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดบำรุงราษฎร์

ศูนย์หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดบำรุงราษฎร์ ก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ในการยกระดับบริการด้านสุขภาพให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงมาช่วยในการรักษาผู้ป่วย โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้ริเริ่มการใช้หุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัดตั้งแต่ปี 2559 โดยเริ่มให้บริการผ่าตัดทางด้านศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

 

การใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดคืออะไร

การใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดคือการที่ศัลยแพทย์ทำการผ่าตัดผ่านหุ่นยนต์ซึ่งมีแขนกลที่สามารถหมุนและโค้งงอเครื่องมือได้ถึงเจ็ดทิศทาง ศัลยแพทย์เป็นผู้ควบคุมการเคลื่อนไหวของแขนกลหุ่นยนต์ผ่านหน้าจอภาพสามมิติที่มีความลึกและคมชัด ทำให้การผ่าตัดมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 

วัตถุประสงค์หลักของการก่อตั้งศูนย์หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดบำรุงราษฎร์ คือ

  • ให้บริการผ่าตัดโดยใช้หุ่นยนต์ช่วยอย่างครอบคลุมหลายระบบอวัยวะ ตัวอย่างโรคในแต่ระบบที่เหมาะสมในการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด เช่น
  • เป็นสถานที่ให้คำปรึกษา ให้ความรู้และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดแก่ผู้ป่วยและครอบครัว รวมถึงบุคคลคนทั่วไปที่สนใจ

 

ประโยชน์ของการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด

  • มีความแม่นยำสูง แขนกลเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระรอบด้าน ทำให้เกิดความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูง
  • แผลผ่าตัดมีขนาดเล็ก เสียเลือดน้อย และฟื้นตัวได้เร็ว
  • ลดภาวะแทรกซ้อนภายหลังการผ่าตัด

 

จุดเด่นของศูนย์หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดบำรุงราษฎร์

 
S2-0143.jpg

 

 

ติดต่อสอบถามและทำการนัดหมายแพทย์

โทรศัพท์ 02 011 3680   02 011 3681  02 011 5999  

            E-mail
 
 
 
คะแนนโหวต 10.00 of 10, จากจำนวนคนโหวต 4 คน
Service Hours
Location
ศูนย์หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดบำรุงราษฎร์ ชั้น 16 เคาน์เตอร์ B อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก