ร้านอาหารและเครื่องดื่ม


Food Experience ให้บริการที่ M Floor อาคารบำรุงราษฎร์ ในเวลา 06.30 - 21.00 น.


Ayame ให้บริการที่ M Floor อาคารบำรุงราษฎร์ ในเวลา 10.00 - 22.00 น.


Au Bon Pain ให้บริการที่ M Floor อาคารบำรุงราษฎร์ ในเวลา 06.30 - 21.00 น.


La Patis ให้บริการที่ M Floor อาคารบำรุงราษฎร์ ในเวลา 07.00 - 21.00 น.


McDonald's ให้บริการที่ M Floor อาคารบำรุงราษฎร์ ในเวลา 06.30 - 24.00 น.


Starbucks ให้บริการที่ G Floor อาคารบำรุงราษฎร์ ในเวลา 07.00 - 21.00 น.


Au Bon Pain ให้บริการที่ G Floor อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ในเวลา 06.30 - 21.00 น.


Starbucks ให้บริการที่ 10th floor อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ในเวลา 07.00 - 19.30 น.


Sodexo ให้บริการแก่ผู้ป่วยใน ตั้งแต่เวลา 06.00 - 20.00 น.