บริการห้องพัก/สิ่งอำนวยความสะดวก

 Bumrungrad International Medical Campus

ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เราให้บริการเพื่อสุขภาพอย่างครบวงจรท่านสามารถดูตัวอย่าง รายละเอียดของบริการต่าง ๆ ของเราดังนี้

-ห้องพักผู้ป่วยใน
inpt_room1.jpg  inpt_room2.jpg  inpt_room3.jpg

 

- ร้านอาหาร

McDonalds.jpg  starbuck.jpg  au_bon_pain.jpg


- ศูนย์บริการผู้ป่วยนานาชาติ

ipc11.jpg  ipc22.jpg  ipc33.jpg