สถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์

spine-mobile-robot-blog-(5).jpg

 

 
สถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์ ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาความผิดปกติทางกระดูกสันหลัง ไขสันหลัง และเส้นประสาท ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ป่วยมักมาพบแพทย์ด้วยอาการปวดหลังหรือปวดคอ แนวทางการรักษาเริ่มจากการรักษาแบบประคับประคองอาการจนถึงรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดโดยแพทย์และทีมสหสาขาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านแนวทางการรักษาโรคทางกระดูกสันหลังที่เหมาะสม ด้วยการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโดยเน้นมาตรฐานการรักษาระดับสากล เพื่อให้ผู้ป่วยหายจากการเจ็บปวด สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันและมีคุณภาพชีวิตที่ดีดังเดิม ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้
 

 


While you were sleeping สถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์
 
 • โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของเอเชียที่ได้รับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล JCI ตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน
 • สถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์มีห้องตรวจผู้ป่วย ห้องทำการรักษาที่มีอุปกรณ์และเครื่องมืออย่างครบครัน และมีมาตรฐานระดับสากล นอกจากนี้ยังมีการนำอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการวินิจฉัยโรคทางด้านกระดูกสันหลัง เช่น เครื่องวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบนำวิถี เครื่องตรวจด้วยระบบแม่เหล็ก (MRI) เป็นต้น
 • ห้องผ่าตัดที่มีมาตรฐานสูง พร้อมด้วยเครื่องมือภายในห้องผ่าตัดที่ทันสมัย อาทิ เครื่อง C-ARM X-Ray และเครื่อง O-ARM X-Ray เพื่อใช้สำหรับระบุตำแหน่งที่ต้องการทำผ่าตัด ตรวจสอบความถูกต้องในระหว่างการผ่าตัดและหลังการผ่าตัด นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มมุมมองในการผ่าตัดให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
 • สถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกฝ่ายและทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในการรักษาโรคกระดูกสันหลัง เช่น แพทย์ระบบประสาทศัลยศาสตร์, แพทย์ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด, แพทย์อายุรกรรม, วิสัญญีแพทย์, พยาบาลผู้เชี่ยวชาญโรคทางกระดูกสันหลัง, นักกายภาพบำบัด และนักโภชนากร เป็นต้น บุคคลากรที่กล่าวข้างต้นนี้ได้ผ่านการฝึกอบรมและมีประสบการณ์สูงเพื่อช่วยในการดูแลผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลัง โดยการให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายให้สมบูรณ์อย่างต่อเนื่องและถูกวิธี
 • เนื่องด้วยสถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์ ตระหนักถึงความสำคัญในคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย จึงพร้อมให้บริการดูแลผู้ป่วยอย่างใส่ใจในทุกขั้นตอนด้วยมาตรฐานระดับสากล
  • การควบคุมการติดเชื้อและเน้นความปลอดภัยเป็นสำคัญ โดยการเลือกเครื่องมือทางการแพทย์ที่เน้นความปลอดภัยระดับสากล
  • การให้ความรู้ผู้ป่วยก่อนเข้ารับการผ่าตัด (pre-operative class) เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงกระบวนการรักษาทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการผ่าตัด รวมถึงการฝึกพัฒนากล้ามเนื้อโดยนักกายภาพบำบัด เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ป่วยก่อนได้รับการผ่าตัด
  • การให้ความรู้ระหว่างที่ทำการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลและก่อนกลับบ้านคำแนะนำการปฏิบัติตัวหลังการผ่าตัดและข้อจำกัดต่างๆ ซึ่งจะสอดคล้องกับการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วย
  • สถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์มีจำนวนผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาด้วยการผ่าตัดและการด้วยการฉีดยาเข้าโพรงประสาท โดยประมาณปีละ 1,300 รายต่อปี

 

นอกจากนี้สถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์ยังพร้อมสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการปรึกษาปัญหาโรคทางกระดูกสันหลังและรายละเอียดต่างๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ในหลายช่องทาง ได้แก่

โทรศัพท์: 02 011 3077
E-mail: Info@bumrungrad.com
Fax: 02 011 3080

 

การฝึกอบรม

แพทย์สถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์ได้จัดอบรมเทคนิคการผ่าตัดกระดูกคอและกระดูกสันหลังผ่านกล้องเอ็นโดสโคปให้กับแพทย์ที่มาจากนานาชาติเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทที่บริเวณกระดูกคอหรือกระดูกสันหลัง

 

ประสบการณ์ของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา

ประสบการณ์ของผู้ป่วยที่เคยเข้ารับการรักษาที่สถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์

บทความเชิงวิชาการ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
คะแนนโหวต 9.34 of 10, จากจำนวนคนโหวต 127 คน
Contact
Phone:
Fax: 02 011 3080
Service Hours
ทุกวัน เวลา 08.00-20.00 น.
Location
สถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฏร์:
อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 20
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110