การรักษาด้วยยาต้านการแข็งตัวของเลือด

การแข็งตัวของเลือดที่ผิดปกติในร่างกายอาจทำให้เกิดอันตราย และทำให้มีอาการตั้งแต่ไม่รุนแรง เช่น อาการเจ็บปวด ไปจนถึงอาการที่รุนแรง เช่น โรคหลอดเลือดสมอง กล้ามเนื้อหัวใจตาย และภาวะลิ่มเลือดอุดกั้นในปอด ซึ่งอาการเหล่านี้สามารถรักษาได้ด้วยยาต้านการแข็งตัวของเลือด
 
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกัน การรักษาที่มีประสิทธิภาพ และการดูแลผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง จึงพร้อมด้วยทีมแพทย์ เภสัชกร และพยาบาลที่ได้รับการอบรมเฉพาะทางโรคหัวใจ ที่จะร่วมกันให้การดูแลรักษาด้วยการใช้ยาเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 
 

ยาต้านการแข็งตัวของเลือดคืออะไร

ยาต้านการแข็งตัวของเลือด เป็นยาที่ทำให้เลือดแข็งตัวช้ากว่าปกติ มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการเกิดก้อนเลือดหรือลิ่มเลือด ที่อาจทำให้เกิดการอุดตันในระบบไหลเวียนของเลือดในร่างกาย โดยยาต้านการแข็งตัวของเลือดที่ใช้กันมาก ได้แก่ วาร์ฟาริน (warfarin)
 

ข้อบ่งชี้ของการรักษาด้วยยาต้านการแข็งตัวของเลือด

 • ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ (atrial fibrillation)
 • ภาวะหลอดเลือดดำอุดตัน และ/หรือ ภาวะลิ่มเลือดอุดกั้นในปอด
 • โรคหลอดเลือดสมองบางชนิด
 • ผู้ป่วยที่ใส่ลิ้นหัวใจเทียม
 • ผู้ที่มีภาวะการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ
 

เมื่อได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือด

ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านการแข็งตัวของเลือดจำเป็นจะต้องได้รับการตรวจติดตามค่าความแข็งตัวของเลือดเป็นระยะ และจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้ยาอย่างเคร่งครัด โดยผู้ป่วยควรสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับยา เช่น
 • อาการข้างเคียงของยา
 • ยาและอาหารที่อาจมีผลต่อยาวาร์ฟาริน
 • ข้อควรปฏิบัติหากลืมรับประทานยา
 • ข้อควรระวังอื่นๆ
 

การบริการ

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์พร้อมให้บริการการรักษาด้วยยาต้านการแข็งตัวของเลือด ดังนี้
 • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยา คำแนะนำ และข้อควรระวังของยาต้านการแข็งตัวของเลือด
 • ตรวจเลือดเพื่อติดตามระดับต้านการแข็งตัวของเลือด
 • ปรับขนาดยาต้านการแข็งตัวของเลือด
 • ให้คำแนะนำการหยุดยาในกรณีที่ผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาอื่นๆ ที่อาจมีเลือดออก เช่น ทำฟัน หรือผ่าตัด
 

สถานที่ตั้ง

อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 14
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย

ติดต่อสอบถามและทำการนัดหมายแพทย์

โทรศัพท์: 02 011 5168
โทรสาร: 02 011 3412
 
คะแนนโหวต 9.61 of 10, จากจำนวนคนโหวต 46 คน