การฝังแร่กัมมันตรังสี (Brachytherapy)

การฝังแร่กัมมันตรังสี (brachytherapy) เป็นประเภทหนึ่งของรังสีรักษา (radiotherapy) ที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง โดยการใส่ต้นกำเนิดของรังสีภายในก้อนมะเร็งโดยตรงหรือใกล้ๆ กับก้อนมะเร็ง ทำให้สามารถรักษาได้อย่างตรงจุด และลดความเสียหายของเนื้อเยื่อปกติบริเวณรอบๆ ก้อนมะเร็งได้ ทั้งนี้การฝังแร่กัมมันตรังสีอาจใช้เป็นการรักษาเพียงอย่างเดียวหรือร่วมกับการรักษาอื่นๆ เช่น การฉายรังสีภายนอก หรือการผ่าตัด
 
 

ชนิดของมะเร็งที่สามารถรักษาด้วยการฝังแร่กัมมันตรังสี

การฝังแร่กัมมันตรังสีสามารถใช้ในการรักษาโรคมะเร็งได้หลายชนิด เช่น
 • มะเร็งเต้านม
 • มะเร็งช่องคลอด
 • มะเร็งบริเวณศีรษะและลำคอ
 • มะเร็งผิวหนัง
 • มะเร็งทวารหนัก


วิธีการฝังแร่กัมมันตรังสี

การรักษาด้วยการฝังแร่กัมมันตรังสีแบ่งออกเป็น 2 วิธี ได้แก่
 • การฝังแร่แบบถาวร (permanent implantation) เป็นการใส่ต้นกำเนิดของรังสีภายในก้อนมะเร็งแบบถาวร โดยต้นกำเนิดของรังสีที่ใส่จะมีขนาดเล็กเท่าเมล็ดงาและให้อัตราปริมาณรังสีขนาดต่ำ ซึ่งจะค่อยๆ ปล่อยรังสีออกมาอย่างช้าๆ และค่อยๆ หมดลง ส่วนใหญ่จะใช้วิธีนี้ในการรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก
 • การฝังแร่แบบชั่วคราว (temporary implantation) เป็นการใส่ต้นกำเนิดของรังสีภายในหรือใกล้ๆ กับก้อนมะเร็งแบบชั่วคราว โดยต้นกำเนิดของรังสีจะให้อัตราปริมาณรังสีขนาดสูง วิธีนี้มักใช้ในการรักษาโรคมะเร็งปากมดลูก มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม และมะเร็งต่อมลูกหมาก
ทั้งนี้ แพทย์จะเป็นผู้พิจารณาวิธีการรักษาที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น
 • ตำแหน่งของก้อนมะเร็งภายในร่างกาย
 • ขนาดของก้อนมะเร็ง
 • ไม่มีการแพร่กระจายของมะเร็งไปยังส่วนอื่นๆ ของร่างกาย
 

ข้อดีของการฝังแร่กัมมันตรังสี

 • เพิ่มประสิทธิภาพของการรักษา เนื่องจากสามารถให้รังสีได้ตรงตำแหน่งที่ต้องการรักษา
 • มีความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงน้อย เนื่องจากสามารถใส่ต้นกำเนิดของรังสีภายในก้อนมะเร็งโดยตรงหรือใกล้ๆ กับก้อนมะเร็ง จึงช่วยลดความเสียหายของเนื้อเยื่อรอบๆ ได้
 • เป็นหัตถการขนาดเล็ก ไม่ต้องใช้การผ่าตัดใหญ่
 • สามารถทำการรักษาแบบผู้ป่วยนอกได้
 • ใช้ระยะเวลาในการรักษาสั้น โดยทั่วไปประมาณ 1-5 วัน
 • ใช้ระยะเวลาในการฟื้นตัวสั้นกว่าการรักษาด้วยการผ่าตัด ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันตามปกติได้เร็ว
 

ผลข้างเคียงของการฝังแร่กัมมันตรังสี

การฝังแร่กัมมันตรังสีอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงได้ โดยผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีอาการและความรุนแรงของผลข้างเคียงแตกต่างกัน ขึ้นกับชนิดของมะเร็ง ระยะของโรค และปัญหาสุขภาพอื่นๆ ดังนั้นผู้ป่วยที่ได้รับการฝังแร่กัมมันตรังสีจึงควรสอบถามผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น หากมีอาการผิดปกติควรรีบพบแพทย์ทันที
 

การติดตามผลการรักษา

ผู้ป่วยควรพบแพทย์ตามนัดทุกครั้ง
 

สถานที่ตั้ง

อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชั้น 3
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย

ติดต่อสอบถามและทำการนัดหมายแพทย์

โทรศัพท์: 02 011 2222
โทรสาร: 02 011 5100
 
คะแนนโหวต 9.81 of 10, จากจำนวนคนโหวต 52 คน