การผ่าตัดต่อหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจหรือการผ่าตัดบายพาส

การผ่าตัดบายพาส (Coronary Artery Bypass Grafting: CABG) เป็นการผ่าตัดต่อเส้นเลือดเลี้ยงหัวใจ เพื่อทำทางเบี่ยงเสริมหลอดเลือดบริเวณที่ตีบหรือตันทำให้เลือดผ่านส่วนที่ตีบหรือตันได้ดีขึ้น ส่งผลทำให้ออกซิเจนไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้มากขึ้น
 
 

ข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดต่อหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจ

 

ขั้นตอนการผ่าตัดต่อหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจ

วิธีการคือแพทย์จะนำหลอดเลือดที่มีคุณภาพดีจากส่วนอื่นในร่างกายผู้ป่วย ซึ่งอาจเป็นหลอดเลือดดำจากขาหรือหลอดเลือดแดงจากทรวงอกหรือปลายแขน มาต่อทำทางเบี่ยงข้ามหลอดเลือดแดงส่วนที่ตีบหรืออุดตัน โดยแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาว่าควรใช้หลอดเลือดชนิดใดมาตัดต่อ ซึ่งจะคำนึงถึงตำแหน่งที่หลอดเลือดอุดตันรวมทั้งจำนวนจุดที่อุดตันเป็นหลัก เมื่อแพทย์ได้หลอดเลือดคุณภาพดีมาแล้วจะทำการต่อปลายหลอดเลือดข้างหนึ่งเข้ากับหลอดเลือดแดงใหญ่ที่ไปเลี้ยงหัวใจ ส่วนปลายหลอดเลือดอีกข้างหนึ่งจะต่อเข้ากับหลอดเลือดแดงใต้บริเวณที่ตีบหรืออุดตัน หากแพทย์เลือกใช้หลอดเลือดแดงจากหน้าอกจะต่อปลายด้านหนึ่งของหลอดเลือดกับแขนงของหลอดเลือดแดงใหญ่ ส่วนปลายอีกด้านจะต่อเข้ากับหลอดเลือดแดงใต้จุดที่ตีบหรืออุดตัน การผ่าตัดต่อหลอดเลือดหัวใจทำให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้มากขึ้น จึงบรรเทาอาการหัวใจขาดเลือดและช่วยทำให้หัวใจทำงานได้ดีขึ้น
 

ความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน

ทางเลือกอื่นในการรักษา

ทางเลือกอื่นในการรักษา ได้แก่ การถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนและใส่ขดลวดในกรณีที่เหมาะสม 
 

จะเกิดอะไรขึ้นหากไม่ทำการผ่าตัดต่อหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจ

เนื่องจากการผ่าตัดต่อเส้นเลือดหัวใจเป็นวิธีเพิ่มปริมาณโลหิตและออกซิเจนไปเลี้ยงหัวใจเพราะหลอดเลือดหัวใจเดิมตีบจากตะกรันไขมันของผนังหลอดเลือด การอุดตันจากลิ่มเลือดทำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน การผ่าตัดต่อหลอดเลือดหัวใจช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันได้ 
 

สถานที่ตั้ง

อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 14
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย

ติดต่อสอบถามและทำการนัดหมายแพทย์ 

โทรศัพท์: 02 011 3491, 02 011 3411
โทรสาร: 02 011 3412
 
คะแนนโหวต 9.66 of 10, จากจำนวนคนโหวต 94 คน