การฉีดสีเข้าหลอดเลือดสมอง

การฉีดสีเข้าหลอดเลือดสมอง (cerebral angiogram) เป็นวิธีการวินิจฉัยเพื่อตรวจสอบว่าหลอดเลือดสมองมีการแตกหรืออุดตันหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด รวมถึงใช้ในการวินิจฉัยภาวะอื่นๆ เช่น การแข็งตัวของเลือด ตะกรันไขมันที่เพิ่มความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง หลอดเลือดสมองโป่งพอง หรือความผิดปกติอื่นๆ ของหลอดเลือด โดยใช้การฉีดสารทึบรังสีหรือที่มักเรียกกันว่า “สี” เข้าไปในหลอดเลือด พร้อมๆ กับการถ่ายภาพเอกซเรย์
 
 

ข้อบ่งชี้ของการฉีดสีเข้าหลอดเลือดสมอง

 • ภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว (transient ischemic attack; TIA)
 • โรคหลอดเลือดสมองคาโรติด (carotid disease)
 • โรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน (acute stroke) โดยมีอาการ เช่น
  • ใบหน้า แขน ขา ชาหรืออ่อนแรงอย่างเฉียบพลัน
  • ใบหน้าเบี้ยว
  • สับสนอย่างเฉียบพลัน
  • มีปัญหาการพูดหรือไม่สามารถเข้าใจได้อย่างเฉียบพลัน
  • ตามองเห็นผิดปกติข้างเดียวหรือทั้งสองข้าง หรือมองเห็นภาพซ้อน
  • ปวดศีรษะรุนแรงโดยไม่ทราบสาเหตุ
  • กลืนลำบาก
 

ขั้นตอนของการฉีดสีเข้าหลอดเลือดสมอง

แพทย์จะทำความสะอาดบริเวณที่จะสอดสายสวน ซึ่งมักจะเป็นบริเวณขาหนีบ ข้อมือ หรือข้อพับแขน โดยทั่วไปนิยมตรวจทางด้านขวามากกว่า จากนั้นแพทย์จะฉีดยาชาเฉพาะที่บริเวณผิวหนัง และทำการสอดสายเข้าไปยังหลอดเลือดแดงคาโรติด เมื่อสอดสายเข้าไปในบริเวณที่ถูกต้องแล้ว แพทย์จะฉีดสารทึบรังสี (มักเรียกกันว่า “สี”) ผ่านสายเข้าไปยังหลอดเลือดสมอง โดยภาพจะปรากฏบนจอเอกซเรย์และทำการบันทึกไว้ขณะฉีดสี
 

ความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนของการฉีดสีเข้าหลอดเลือดสมอง

แม้การฉีดสีเข้าหลอดเลือดสมองจะมีความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนน้อย แต่ก็อาจมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ เช่น
 • มีเลือดออกภายใน
 • เกิดการบาดเจ็บต่อเส้นเลือด
 • การติดเชื้อ
 • แพ้สารทึบรังสีที่ใช้ในการตรวจ
 • โรคหลอดเลือดสมอง
 

ทางเลือกอื่นของการวินิจฉัย

อาจใช้การฉีดสีตรวจหลอดเลือดด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการวินิจฉัย
 

สถานที่ตั้ง

ศูนย์ประสาทวิทยา 
อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 19
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย

ติดต่อสอบถามและทำการนัดหมายแพทย์

โทรศัพท์: 02 011 3994, 02 011 3995, 02 011 3996
โทรสาร: 02 011 3914
 
คะแนนโหวต 9.68 of 10, จากจำนวนคนโหวต 56 คน