การผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะเพื่อลดความดัน

การผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะเพื่อลดความดันในกะโหลกศีรษะ (Decompressive Craniectomy)  เป็นวิธีการผ่าตัดกะโหลกศีรษะแล้วไม่ปิดชิ้นกะโหลกกลับเข้าไป เมื่อสมองของผู้ป่วยหายบวมและไม่มีอาการแทรกซ้อนอื่นๆ จึงค่อยทำการผ่าตัดปิดกะโหลกศีรษะ (cranioplasty) ในภายหลัง โดยใช้กะโหลกศีรษะเดิมที่แช่แข็งเก็บไว้ หรือใช้กะโหลกศีรษะเทียม
 
การผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความดันในสมอง และทำให้สมองที่บวมมีเนื้อที่เพียงพอที่จะไม่ถูกกดจนเกิดความเสียหาย เนื่องจากเมื่อความดันในสมองเพิ่มขึ้น จะทำให้สมองถูกกดจนอาจทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่ได้ ซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต วิธีการผ่าตัดนี้ใช้รักษาภาวะบาดเจ็บที่สมอง (trauma brain injury) และโรคหลอดเลือดสมอง (stroke) ขนาดใหญ่มากๆ
 

ข้อบ่งชี้ของการผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะเพื่อลดความดันในกะโหลกศีรษะ

 • สมองบวมอย่างรุนแรง
 • ความดันในสมองสูงแม้จะได้รับการรักษาด้วยยา
 • มีก้อนเลือดขนาดใหญ่ภายในกระโหลกศีรษะ
 
การผ่าตัดทุกชนิดย่อมมีความเสี่ยง โดยการผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะเพื่อลดความดันในกะโหลกศีรษะอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ เช่น
 • มีเลือดออกหรือเลือดอุดตันเกิดขึ้นบริเวณศีรษะภายหลังการผ่าตัด
 • การติดเชื้อ เช่น เยื้อหุ้มสมองอักเสบ เป็นฝีในสมอง
 • ปัญหาการหายใจ ปอดบวม
 
หลังการผ่าตัดในระยะแรกนั้น ผู้ป่วยจะต้องอยู่ในหออภิบาลผู้ป่วยหนักเพื่อเฝ้าสังเกตสัญญาณชีพ ระดับความรู้สึกตัว และอาการอื่นๆ อย่างใกล้ชิด
 

อาการที่ควรรีบพบแพทย์

หลังการผ่าตัด หากผู้ป่วยมีอาการดังต่อไปนี้ ควรรีบพบแพทย์ทันที
 • มีไข้สูง
 • มีอาการที่แสดงถึงการติดเชื้อ เช่น ปวด บวม แดง
 • ภาวะการรับรู้เปลี่ยนแปลงไป เช่น ความตื่นตัวลดลง มีการง่วงซึมมากขึ้น
 • แขนขาอ่อนแรง
 • ปวดศีรษะมาก
 • อาเจียน
 

สถานที่ตั้ง

ศูนย์ประสาทวิทยา 
อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 19
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย

ติดต่อสอบถามและทำการนัดหมายแพทย์

โทรศัพท์: 02 011 3994, 02 011 3995, 02 011 3996
โทรสาร: 02 011 3914
 
คะแนนโหวต 9.50 of 10, จากจำนวนคนโหวต 56 คน