การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงร่วมกับการออกกำลังกาย

การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงร่วมกับการออกกำลังกาย (stress echocardiogram) เป็นการตรวจเพื่อช่วยวินิจฉัยโรคหัวใจ โดยให้ผู้เข้ารับการตรวจออกกำลังกายเพื่อประเมินว่าขณะออกกำลังกายกล้ามเนื้อหัวใจของผู้เข้ารับการตรวจได้รับออกซิเจนจากกระแสเลือดเพียงพอหรือไม่ มีอาการตอบสนองในขณะออกกำลังกายที่ผิดปกติหรือไม่ เช่น หายใจขัด เจ็บแน่นหน้าอก หัวใจเต้นผิดจังหวะ คลื่นไฟฟ้าหัวใจมีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น และใช้คลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงตรวจหาว่ากล้ามเนื้อหัวใจบีบตัวได้ดีเพียงใด ดูลักษณะและการทำงานของลิ้นหัวใจ รวมถึงวัดขนาดของห้องหัวใจ ทำให้สามารถตัดสินได้ว่าบุคคลผู้นั้นป่วยเป็นโรคหัวใจหรือไม่ ทั้งนี้การใช้คลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงจะช่วยเพิ่มความแม่นยำและถูกต้องในการวินิจฉัยเมื่อเทียบกับการเดินสายพานธรรมดา

 

ขั้นตอนในการตรวจ (ใช้เวลาประมาณ 60 นาที)

 • เจ้าหน้าที่จะติดแผ่นขั้วไฟฟ้า (electrode) ที่หน้าอกผู้ป่วยเพื่อบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจระหว่างการตรวจ และเฝ้าสังเกตความดันโลหิตและคลื่นไฟฟ้าหัวใจตลอดเวลาที่ทำการตรวจ
 • ผู้เข้ารับการตรวจนอนราบบนเตียงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการหัวใจบันทึกภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงก่อนการออกกำลังกาย
 • ผู้เข้ารับการตรวจเริ่มออกกำลังกายโดยให้เริ่มเดินช้าๆ บนสายพาน
 • เจ้าหน้าที่จะปรับความเร็วของสายพานและค่าความชันให้เหมือนเดินขึ้นเนินในทุก 3 นาที
 • เมื่ออัตราการเต้นของหัวใจถึงขีดสูงสุดและผู้เข้ารับการตรวจไม่สามารถออกกำลังกายได้อีกต่อไป เจ้าหน้าที่จะหยุดสายพาน
 • ผู้เข้ารับการตรวจต้องกลับไปนอนที่เตียงตรวจทันที โดยนอนตะแคงไปด้านซ้ายเพื่อให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการหัวใจบันทึกภาพการทำงานของหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงภายหลังออกกำลังกาย
 • เมื่อการตรวจเสร็จสิ้น แพทย์จะอ่านและแปลผลการตรวจจากการเปรียบเทียบคลื่นไฟฟ้าหัวใจและภาพถ่ายการทำงานของหัวใจที่ได้จากคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงก่อนและหลังออกกำลังกาย

 

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจ

 • งดอาหารและเครื่องดื่มก่อนตรวจ 4 ชั่วโมง
 • งดรับประทานยาตอนเช้าของวันที่ตรวจ เว้นแต่แพทย์สั่งไม่ให้งด
 • นำรายการยาที่ใช้ในช่วงนั้นให้แพทย์ดู โดยระบุปริมาณที่ใช้ด้วย
 • สวมเสื้อผ้าหลวมๆ ที่ใส่สบายและรองเท้าที่เหมาะสำหรับการออกกำลังกาย
 • หากเป็นเบาหวานและใช้อินซูลินอยู่ ให้ใช้อินซูลินครึ่งหนึ่งของปกติและให้งดอาหารเช้า เว้นแต่แพทย์สั่งไม่ให้งด หากรับประทานยารักษาโรคเบาหวานอยู่ ให้งดยาตอนเช้า
   

ข้อควรระวัง ขณะทำการตรวจ

ควรรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีหากต้องการให้สายพานทำงานช้าลงหรือหยุด หรือเมื่อมีอาการต่อไปนี้

 • อาการแสบร้อน ปวด หรือแน่นหน้าอก
 • คลื่นไส้ วิงเวียน อ่อนเพลีย
 

ความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ จากการตรวจ

 

การปฏิบัติตัวภายหลังการตรวจ

หลังการตรวจผู้เข้ารับการตรวจสามารถรับประทานอาหาร ยา และทำกิจกรรมต่างๆ ได้ตามปกติเว้นแต่แพทย์จะห้าม 

 

สถานที่ตั้ง

อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 14
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย

ติดต่อสอบถามและทำการนัดหมายแพทย์ 

โทรศัพท์: 02 011 3491, 02 011 3411
โทรสาร: 02 011 3412
 
คะแนนโหวต 9.74 of 10, จากจำนวนคนโหวต 47 คน