การตรวจทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ

การตรวจทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ (Electrophysiology Study) คือหัตถการที่มีการรุกล้ำร่างกายน้อย ใช้ตรวจประเมินสัญญาณไฟฟ้าหัวใจและทางเดินไฟฟ้าหัวใจ การตรวจวิธีนี้ใช้เพื่อวินิจฉัยสาเหตุที่หัวใจเต้นผิดปกติและหาวิธีรักษาที่เหมาะสมที่สุด เมื่อตรวจทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจแพทย์จะจำลองจังหวะที่หัวใจเต้นผิดปกติโดยผู้ป่วยจะไม่ได้รับอันตรายแต่อย่างใด และแพทย์อาจลองใช้ยาหลายชนิดเพื่อดูว่าชนิดใดจะรักษาอาการได้ดีที่สุด แพทย์อาจใช้การตรวจทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจเพื่อหาวิธีการหรืออุปกรณ์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับรักษาจังหวะหัวใจที่เต้นผิดปกติ โดยมากจะใช้วิธีนี้ตรวจผู้ป่วยที่มีอาการบ่งชี้ว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะ หรือผู้ที่เสี่ยงว่าหัวใจจะหยุดเต้นโดยกะทันหัน
   

ขั้นตอนการตรวจทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ

ผู้ที่จะตรวจทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจต้องงดอาหารและเครื่องดื่มก่อนตรวจ 8 ชั่วโมง และต้องปรึกษาแพทย์ว่าจะต้องงดยาชนิดใดที่ใช้อยู่หรือไม่
 
ขั้นตอนการตรวจเริ่มโดยผู้ป่วยจะได้รับสารละลายและยาทางสายน้ำเกลือ เจ้าหน้าที่จะติดแผ่นรับสัญญาณไฟฟ้า (electrode) ที่หน้าอกของผู้ป่วยเพื่อเฝ้าดูอัตราและจังหวะการเต้นของหัวใจตลอดเวลาที่ตรวจ หลังจากนั้นผู้ป่วยจะได้รับยาทางสายน้ำเกลือเพื่อทำให้รู้สึกง่วงแต่จะยังคงรู้สึกตัว แพทย์จะฉีดยาชาเฉพาะที่บริเวณขาหนีบ ซึ่งเป็นจุดที่จะใส่สายสวนเข้าไปในร่างกาย เมื่อสายสวนเข้าไปถึงหัวใจจะส่งสัญญาณไฟฟ้ากลับมา แพทย์จะประเมินการเหนี่ยวนำไฟฟ้าของหัวใจจากสัญญาณที่ได้รับ แล้วจะใช้เครื่องมือที่ทำงานลักษณะเดียวกับเครื่องกระตุ้นหัวใจส่งสัญญาณไฟฟ้าไปกระตุ้นหัวใจให้เต้นเร็วขึ้น ในขั้นตอนนี้ผู้ป่วยอาจรู้สึกว่าหัวใจเต้นเร็วขึ้นและแรงขึ้น หากระหว่างนั้นหัวใจเกิดเต้นผิดจังหวะ แพทย์อาจให้ยาเพื่อทดสอบประสิทธิผลในการควบคุมอาการ หากจำเป็นแพทย์จะปล่อยกระแสไฟฟ้าปริมาณเล็กน้อยไปยังแผ่นรับสัญญาณไฟฟ้าที่ติดอยู่ที่หน้าอกเพื่อให้หัวใจกลับมาเต้นในจังหวะปกติ แพทย์อาจทำการทดสอบอย่างอื่นต่อหากผลการตรวจแสดงว่าจำเป็น เช่น ฝังเครื่องช็อคไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติ (implantable cardioverter defibrillator: ICD) หรือใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ หรือใช้คลื่นความถี่สูงจี้ทำลายวงจรหัวใจที่ทำงานผิดปกติ โดยปกติการตรวจทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจใช้เวลาประมาณ 2-4 ชั่วโมง แต่อาจใช้เวลานานกว่านั้นหากแพทย์เห็นว่าควรต้องดำเนินการรักษาด้วยวิธีอื่นประกอบกันไป
  
ดาวน์โหลด


การปฏิบัติตัวก่อนและหลังการตรวจทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ
 

ความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน

  • บริเวณที่ใส่สายสวนบวม มีเลือดออกและอักเสบ
  • หัวใจเต้นผิดปกติ
  • กล้ามเนื้อหัวใจฉีกขาด

 

ทางเลือกอื่นในการตรวจ 

ติดเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 ชั่วโมง ใช้เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจเมื่อเกิดอาการผิดปกติ 
 

จะเกิดอะไรขึ้นหากไม่ตรวจทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ

การตรวจทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจช่วยให้แพทย์ทราบว่าส่วนใดของหัวใจที่ส่งสัญญาณไฟฟ้าหัวใจผิดปกติทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะ หากแพทย์ไม่มีข้อมูลนี้ก็อาจไม่สามารถกำหนดวิธีรักษาที่เหมาะสมที่สุดได้
 

สถานที่ตั้ง

อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 14
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย

ติดต่อสอบถามและทำการนัดหมายแพทย์

โทรศัพท์: 02 011 3491, 02 011 3411
โทรสาร: 02 011 3412
  
คะแนนโหวต 9.87 of 10, จากจำนวนคนโหวต 136 คน

 
โปรแกรมการรักษาอื่นๆ