การติดตามพัฒนาการของตัวอ่อนโดยใช้ EmbryoScope

การคัดเลือกตัวอ่อนที่สมบูรณ์และมีคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งที่มีผลต่ออัตราความสำเร็จของการรักษาภาวะมีบุตรยาก ในปัจจุบันจึงมีการพัฒนาระบบการคัดเลือกตัวอ่อนโดยหาตัวอ่อนที่มีโอกาสตั้งครรภ์สูงสุดผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า EmbryoScope
 


EmbryoScope คืออะไร

EmbryoScope เป็นตู้เลี้ยงเซลล์ตัวอ่อนที่มีกล้องจุลทรรศน์และระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพตัวอ่อนติดตั้งอยู่ภายใน ทำหน้าที่ถ่ายภาพต่อเนื่องแบบ time-lapse เพื่อแสดงพัฒนาการของเซลล์ตัวอ่อนขณะที่อยู่ภายในตู้เลี้ยงเซลล์ตัวอ่อน ทำให้ทีมผู้รักษาสามารถดูพัฒนาการของตัวอ่อนได้โดยไม่มีผลกระทบกับพัฒนาการของเซลล์ตัวอ่อน


ประโยชน์ของ EmbryoScope

  • ช่วยให้ทีมผู้รักษามีข้อมูลที่มีประสิทธิภาพในการประเมินและคัดเลือกตัวอ่อนได้มากขึ้น เนื่องจากมีการถ่ายภาพต่อเนื่องโดยระบบ time-lapse
  • สามารถเรียกดูภาพต่อเนื่องพัฒนาการของตัวอ่อนได้อย่างสะดวก เนื่องจากข้อมูลและภาพของตัวอ่อนจะถูกจัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์
  • สามารถรักษาสภาพแวดล้อมภายใน เช่น อุณหภูมิ สภาวะความเป็นกรดด่าง ให้กับตัวอ่อนได้เป็นอย่างดี
  • ลดผลกระทบต่อพัฒนาการของเซลล์ตัวอ่อนและลดจำนวนครั้งที่ทีมผู้รักษาจะต้องนำถาดเลี้ยงออกมาดูตัวอ่อนผ่านกล้องจุลทรรศน์
  • มีรายงานทางคลินิกพบว่า EmbryoScope ช่วยเพิ่มอัตราการตั้งครรภ์และความสำเร็จในการรักษาภาวะมีบุตรยาก

 

สถานที่ตั้ง

ศูนย์การเจริญพันธุ์
แผนกสูติ-นรีเวช ชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย

ติดต่อสอบถามและทำการนัดหมายแพทย์

โทรศัพท์ 02 011 2364,02 011 2368

คะแนนโหวต 9.67 of 10, จากจำนวนคนโหวต 49 คน

 
โปรแกรมการรักษาอื่นๆ