การผ่าตัดต้อกระจกและฝังเลนส์เทียมโดยใช้เลเซอร์ (Femtosecond laser)

การผ่าตัดต้อกระจกและฝังเลนส์เทียมโดยใช้เลเซอร์ (Femtosecond laser) เป็นวิวัฒนาการของการผ่าตัดต้อกระจก ซึ่งแต่ก่อนจะต้องทำการผ่าตัดรักษาโดยใช้มีดเปิดแผลที่บริเวณขอบกระจกตาดำของผู้ป่วย แล้วสอดเครื่องมือเพื่อดูดสลายต้อกระจกด้วยอัลตราซาวนด์ จากนั้นจึงใส่เลนส์แก้วตาเทียมเข้าไปทดแทน วิธีนี้มีข้อจำกัด คือ การใช้ใบมีดในการเปิดแผลและการเปิดถุงหุ้มเลนส์อาจมีความแม่นยำน้อย ทำให้แผลอาจมีความบอบช้ำสูงได้
 
สำหรับเทคโนโลยีการผ่าตัดต้อกระจกและฝังเลนส์เทียมโดยใช้เลเซอร์ (Femtosecond laser) เป็นการใช้เลเซอร์เข้ามาช่วยในการผ่าตัด ทำให้แพทย์สามารถเปิดแผลได้อย่างแม่นยำ สามารถเปิดถุงหุ้มเลนส์ให้มีขนาดตามต้องการและตัดแบ่งเลนส์ต้อกระจกให้เป็นชิ้นเล็กลงได้ ก่อนจะใช้เครื่องสลายต้อกระจกด้วยอัลตราซาวนด์ดูดเอาเลนส์ออกมา
 
 

การทำงานของเครื่อง Femtosecond laser

เครื่อง Femtosecond laser ใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุมการทำงาน และอาศัยเทคโนโลยีสามมิติในการสแกน ทำให้สามารถคำนวณการตัดเนื้อเยื่อได้อย่างถูกต้อง รวมถึงยังใช้เทคโนโลยีในการถ่ายภาพดวงตาด้วยเครื่อง Optical Coherence Tomography ซึ่งให้รูปภาพที่มีความละเอียดสูง
 
ทั้งนี้ ค่าต่างๆ ที่วัดได้ร่วมกับภาพถ่ายดวงตาจะถูกนำมาคำนวณและใช้ในการวางแผนการรักษา ซึ่งจะช่วยให้การผ่าตัดมีความถูกต้องและแม่นยำเพิ่มขึ้น
 

การใช้ Femtosecond laser ในการสลายต้อกระจก

  • ใช้ในการเปิดแผลที่กระจกตาดำ เพื่อใส่เครื่องมือในการสลายต้อกระจก
  • ใช้ในการเปิดถุงหุ้มเลนส์ที่เป็นต้อกระจก ซึ่งจะช่วยให้สามารถเปิดถุงหุ้มเลนส์ได้ตามต้องการ ทำให้เลนส์แก้วตาเทียมที่ใส่เข้าไปอยู่ในตำแหน่งตรงกลางได้แม่นยำยิ่งขึ้น ส่งผลให้เลนส์แก้วตาเทียมมีประสิทธิภาพดีมากขึ้น
  • ใช้ในการสลายต้อกระจกในเบื้องต้น โดยการตัดแบ่งเลนส์ต้อกระจกให้เป็นชิ้นเล็กลง ก่อนที่จะใช้เครื่องสลายต้อกระจกด้วยอัลตราซาวนด์ดูดเอาเลนส์ออกมา
 

ประโยชน์ของการผ่าตัดต้อกระจกและฝังเลนส์เทียมโดยเลเซอร์

  • การรักษามีความแม่นยำและมีความบอบช้ำของดวงตาน้อย ทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วและลดโอกาสในการติดเชื้อหลังการผ่าตัด
  • ให้ผลการมองเห็นที่ดีจากการใส่เลนส์เทียมได้ในตำแหน่งที่เหมาะสม
  • ลดโอกาสของการเกิดสายตาเอียงที่อาจเกิดจากการผ่าตัด
 

สถานที่ตั้ง

อาคารบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 18
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย

ติดต่อสอบถามและทำการนัดหมายแพทย์

โทรศัพท์: 02 011 3891 02 011 3885 02 011 3886
โทรสาร: 02 011 3790
 
คะแนนโหวต 9.58 of 10, จากจำนวนคนโหวต 52 คน