การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำ

การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำ (low-dose computerized tomography: LDCT) เป็นวิธีการถ่ายภาพสามมิติที่ให้ความละเอียดมากกว่าการเอกซเรย์ธรรมดา จึงช่วยให้ตรวจพบความผิดปกติได้มากกว่า สามารถใช้ในการตรวจคัดกรองมะเร็งปอด นอกจากนี้ ปริมาณรังสีที่ใช้ในการตรวจยังน้อยกว่าการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทั่วไป (regular CT scan) อีกด้วย
 
IMG
 

ประโยชน์ของการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำ

  • ช่วยให้แพทย์สามารถตรวจพบจุดหรือก้อนเนื้อที่อยู่ในปอดได้ เนื่องจากบางครั้งจุดในปอดอาจเล็กเกินกว่าที่จะมองเห็นด้วยวิธีเอกซเรย์ปอดธรรมดา
  • ช่วยในการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดในระยะเริ่มต้น ซึ่งจะช่วยให้สามารถรักษาได้ทันท่วงทีก่อนที่มะเร็งจะกระจายไปทั่วร่างกาย ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งปอด
  • เป็นการตรวจที่ใช้ปริมาณรังสีต่ำ ป้องกันอันตรายที่จะได้รับจากรังสี
  • ผู้ป่วยไม่ต้องฉีดสี
 

ข้อบ่งชี้ของการตรวจ

ผู้ที่ควรเข้ารับการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำ คือ ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดมะเร็งปอด ได้แก่
  • ผู้ที่สูบบุหรี่หรือมีประวัติสูบบุหรี่ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป
  • ผู้ที่มีบุคคลในครอบครัวสูบบุหรี่
  • ผู้ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ได้รับมลภาวะและสารพิษต่างๆ เช่น แอสเบสตอส (asbestos) ก๊าซเรดอน (radon) ควันพิษจากรถยนต์และโรงงานอุตสาหกรรม ติดต่อกันเป็นเวลานาน
 
อย่างไรก็ตาม แพทย์จะเป็นผู้พิจารณาถึงความเหมาะสมของการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำในผู้ป่วยแต่ละราย
 

สถานที่ตั้ง

อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 15
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย

ติดต่อสอบถามและทำการนัดหมายแพทย์

โทรศัพท์ 02 011 2222
โทรสาร 02 011 5100
 
คะแนนโหวต 9.58 of 10, จากจำนวนคนโหวต 133 คน

 
โปรแกรมการรักษาอื่นๆ