การดูแลทารกแรกเกิดที่มีความผิดปกติ

แผนกบำบัดพิเศษทารกแรกเกิด (Neonatal Intensive Unit: NICU) โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มีทีมแพทย์และพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับการอบรมเฉพาะทาง ซึ่งมีความชำนาญในการให้การดูแลรักษาและพยาบาลทารกคลอดก่อนกำหนดและทารกแรกเกิดที่มีความผิดปกติ รวมถึงมีเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อให้มั่นใจว่าการดูแลทารกที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษได้มาตรฐานสูงสุด เพื่อความปลอดภัยสูงสุดตลอด 24 ชั่วโมง 

IMG

ทารกที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ

IMG

ทารกแรกเกิดที่ต้องเข้ารับการดูแลในแผนกบำบัดพิเศษทารกแรกเกิดจะเป็นทารกที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดมากกว่าทารกปกติ ได้แก่
 • ทารกคลอดก่อนกำหนด (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 34 สัปดาห์)
 • ทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักตัวน้อยกว่าเกณฑ์ปกติ (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2,200 กรัม)
 • ทารกแฝดสอง แฝดสาม หรือแฝดสี่
 • ทารกแรกเกิดที่ตรวจพบมีอาการผิดปกติ เช่น
  • มีปัญหาระบบการหายใจ
  • มีปัญหาระบบหัวใจและหลอดเลือด
  • มีปัญหาระบบทางเดินอาหาร
  • มีปัญหาระบบประสาทวิทยา
  • มีปัญหาระบบขับถ่าย
  • มีความผิดปกติแต่กำเนิด
  • มีปัญหาการติดเชื้อ
  • มีภาวะน้ำตาลต่ำ
  • มีอาการอยู่ในระยะวิกฤติ


บุคลากรทางการแพทย์

IMG

การดูแลทารกคลอดก่อนกำหนดและทารกที่มีความผิดปกติต้องการผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญสูงสุด แผนกบำบัดทารกแรกเกิด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ประกอบด้วยบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการอบรมเฉพาะทางที่พร้อมให้การดูแล ดังนี้
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านทารกแรกเกิด ซึ่งเป็นแพทย์เฉพาะทางการดูแลรักษาทารกที่มีภาวะผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอด
 • สูติแพทย์
 • กุมารแพทย์
 • พยาบาลวิชาชีพและพยาบาลที่ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรเวชปฏิบัติทารกแรกเกิด
 • พยาบาลและเจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์เวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิด
 • พยาบาลประสานงานเกี่ยวกับนมแม่
 • เภสัชกร 
ทั้งนี้ ทีมบุคลากรทางการแพทย์ของแผนกบำบัดทารกแรกเกิดจะทำงานร่วมกัน และร่วมกับคุณพ่อคุณแม่อย่างใกล้ชิด เพื่อวางแผนการดูแลรักษาทารกอย่างดีที่สุด 


อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์

IMG

แผนกบำบัดพิเศษทารกแรกเกิด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ครบครันด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อการดูแลทารกแรกเกิดที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษโดยเฉพาะ เพื่อให้การดูแลทารกมีความเหมาะสมและปลอดภัยมากที่สุด อาทิเช่น
 • เครื่องช่วยหายใจ
 • เครื่องช่วยหายใจชนิดความถี่สูง สำหรับทารกแรกเกิดที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ช่วยให้มีการแลกเปลี่ยนก๊าซในทางเดินหายใจดีขึ้น
 • การใช้ไนตริกออกไซด์ในผู้ป่วยที่มีปัญหาความดันเลือดในปอดสูง
 • เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของสัญญาณชีพ
 • ตู้อบสำหรับทารกแรกเกิด เพื่อให้ความอบอุ่นแก่ทารกและปรับอุณหภูมิร่างกาย
 • ตู้อบสำหรับเคลื่อนย้ายทารกและเครื่องช่วยหายใจ
 • ชุดอุปกรณ์กู้ชีพสำหรับทารก
 • เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด
 • เครื่องส่องไฟรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด


การบริการ

 • ให้บริการดูแลทารกแรกคลอดที่รับจากห้องคลอด
 • รับย้ายทารกอายุไม่เกิน 1 เดือนที่ย้ายมาจากโรงพยาบาลอื่น ร่วมกับแผนกห้องฉุกเฉิน
 • ให้คำแนะนำและคำปรึกษาคุณพ่อคุณแม่เกี่ยวกับการดูแลทารกและการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

 

สถานที่ตั้ง

แผนกบำบัดพิเศษทารกแรกเกิด
อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชั้น 3 ด้านเหนือ (ติดกับห้องคลอด)
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย

ติดต่อสอบถามและทำการนัดหมายแพทย์

โทรศัพท์ 02 011 2314, 02 011 2317, 02 011 2310
โทรสาร 02 011 2320
 
คะแนนโหวต 9.74 of 10, จากจำนวนคนโหวต 77 คน