การเชื่อมข้อกระดูกสันหลัง (Spinal fusion)

การเชื่อมข้อกระดูกสันหลัง (Spinal fusion) เป็นวิธีการผ่าตัดที่ใช้เชื่อมกระดูกข้อสันหลังตั้งแต่ 2 ข้อขึ้นไป โดยมักจะทำเพื่อกำจัดอาการปวดจากการเคลื่อนตัวของข้อกระดูกสันหลังและทำให้ข้อกระดูกนั้นไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตามปกติ
 

เหตุผลที่ต้องใช้การเชื่อมข้อกระดูกสันหลัง

การเชื่อมข้อกระดูกสันหลังมักจะทำกับกระดูกสันหลังบริเวณบั้นเอว แต่ก็สามารถใช้กับกระดูกสันหลังส่วนคอและอกได้ ผู้ป่วยที่เข้ารับการเชื่อมยึดกระดูกสันหลังมักจะมีปัญหาการดึงรั้งของเส้นประสาทหรือไม่ก็มีอาการปวดรุนแรงที่ไม่สามารถรักษาด้วยวิธีการปกติได้

อาการที่แพทย์จะใช้การยึดตรึงกระดูกสันหลังรักษา ได้แก่


วิธีการผ่าตัด

ในกรณีทั่วไป การยึดตรึงกระดูกนี้จะเหมือน “การซ่อม” โดยการนำสกรูโลหะ (มักทำด้วยไททาเนียม) ก้านโลหะ แผ่นโลหะ หรือหมอนรองกระดูกเทียมมายึดข้อกระดูกสันหลังทำให้กระดูกเกิดการประสานเชื่อมกัน การประสานของกระดูกจะใช้เวลาประมาณ 6-12 สัปดาห์หลังจากผ่าตัด ระหว่างนี้ผู้ป่วยอาจต้องใช้อุปกรณ์ช่วยพยุงหลังด้วย ปัจจัยภายนอกที่ทำให้การสมานกระดูกเป็นไปได้ช้าหรืออาจจะขัดขวางกระบวนการสมานกระดูกของร่างกาย ได้แก่ การสูบบุหรี่ ภาวะกระดูกพรุน การใช้ยา หรือการทำกิจกรรมหนักๆ หากกระดูกไม่สามารถประสานกันได้ผู้ป่วยอาจต้องรับการผ่าตัดซ้ำอีกครั้งหนึ่ง
 

ความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน

อาการบาดเจ็บของกระดูกสันหลังจากการผ่าตัดพบได้น้อยกว่าร้อยละ 1 เท่านั้น อย่างไรก็ตาม การผ่าตัดย่อมมีความเสี่ยงต่ออาการต่างๆ ดังนี้

  • มีเลือดออกจากแผลหลังจากการผ่าตัด
  • การติดเชื้อและต้องใช้ยาปฏิชีวนะ
  • ปัญหาที่เกิดจากอุปกรณ์ที่ใช้ใส่บริเวณกระดูกที่ผ่าตัด เช่น อุปกรณ์หลวมหลังผ่าตัด
  • เลือดจับตัวเป็นลิ่ม
  • อาการข้างเคียงจากการใช้ยาสลบ
 

ทางเลือกอื่นในการรักษา

แพทย์อาจแนะนำถึงวิธีการรักษาอื่นนอกเหนือจากการผ่าตัดเชื่อมข้อกระดูกสันหลัง เช่น การลดน้ำหนัก และการใช้ยาบรรเทาอาการปวด การทำกายภาพบำบัดและการใส่อุปกรณ์ช่วยพยุงกระดูกอาจช่วยลดการกดทับหรือทำให้เคลื่อนไหวข้อสันหลังได้ดีขึ้นหรือการฉีดยาสเตียรอยด์เข้าโพรงประสาทโดยไม่ต้องพึ่งวิธีการผ่าตัด
 

การพักฟื้น

หลังการผ่าตัด ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการปวดหลังและต้องใช้อุปกรณ์ช่วยพยุงหลัง ผู้ป่วยที่มีอายุมากจะใช้เวลาพักฟื้นนานกว่า
 

ผู้ป่วยที่สามารถเข้ารับการรักษา

แพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยถึงความเหมาะสมในการรักษาผู้ป่วยแต่ละรายหลังจากได้ตรวจและพูดคุยกับผู้ป่วยแล้ว
 

สถานที่ตั้ง

สถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์
อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ชั้น 20
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย

ติดต่อสอบถามและทำการนัดหมายแพทย์

โทรศัพท์: 02 011 3077
โทรสาร: 02 011 3080 
 
คะแนนโหวต 9.68 of 10, จากจำนวนคนโหวต 25 คน

 
โปรแกรมการรักษาอื่นๆ