การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมด้านเดียวโดยใช้แขนกลหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด (MAKOplasty)

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมด้านเดียว (unicompartmental knee replacement) เป็นการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเพียงบางส่วน คือ เฉพาะด้านในหรือด้านนอกของข้อ เหมาะกับผู้ที่มีอาการปวดข้อเข่าเพียงด้านเดียว โดยแพทย์จะนำเอาผิวกระดูกที่เสื่อมสภาพเพียงบางส่วนออก แล้วใช้ข้อเข่าเทียมชนิดด้านเดียวเปลี่ยนให้ 
   

ข้อบ่งชี้สำหรับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมด้านเดียว

 • ผู้ที่มีข้อเข่าเสื่อมหรืออักเสบไม่มากนัก
 • ผู้ที่มีการเสื่อมของข้อเข่าเฉพาะด้านในหรือด้านนอก
 • ผู้ที่มีข้อเข่าผิดรูปหรือโก่งไม่มากนัก
 • ผู้ที่มีอาการปวดข้อเข่าและไม่ตอบสนองต่อการรักษาทั่วไปที่ไม่ใช่การผ่าตัด เช่น การลดน้ำหนัก การรับประทานยา การทำกายภาพบำบัด เป็นต้น
 

MAKOplasty® คืออะไร

MAKOplasty® เป็นเทคโนโลยีที่ใช้แขนกลหุ่นยนต์มาช่วยในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม (robotic arm assisted joint replacement surgery) โดยสามารถใช้ในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมด้านเดียวและการผ่าตัดเปลี่ยนสะโพกเทียม
 

การใช้ MAKOplasty® ในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมด้านเดียว

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมด้านเดียวต้องใช้ความเชี่ยวชาญของแพทย์ เนื่องจากต้องวางข้อเทียมในตำแหน่งที่ถูกต้องเพื่อให้กลมกลืนกับข้อเดิม การวางตำแหน่งผิดพลาดอาจส่งผลต่อระยะเวลาการใช้งานของข้อเทียม ทำให้อายุการใช้งานของข้อสั้นกว่าที่ควรจะเป็น และผู้ป่วยอาจต้องได้รับการผ่าตัดซ้ำ ซึ่งอาจไม่ได้ผลดีเท่ากับการผ่าตัดครั้งแรก
 
การใช้แขนกลหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด ซึ่งประกอบด้วย แขนกลหุ่นยนต์ กล้องจับสัญญาณภาพ 3 มิติ และเครื่องประมวลผลที่คอยควบคุมการทำงานทั้งหมดให้สอดคล้องกัน จะช่วยให้แพทย์สามารถวางแผนก่อนการรักษาได้อย่างละเอียด ช่วยให้การผ่าตัดมีความแม่นยำและเที่ยงตรงมากขึ้น ลดโอกาสเกิดความผิดพลาดจากการผ่าตัด
 

ข้อดีของการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมด้านเดียวด้วยวิธี MAKOplasty®

 • สามารถเริ่มเดินได้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการผ่าตัด
 • มีอาการเจ็บน้อยกว่า และเสียเลือดน้อยกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับการผ่าตัดแบบดั้งเดิม
 • ฟื้นตัวเร็ว กลับบ้านได้เร็ว โดยใช้เวลาพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลประมาณ 1 วัน
 • แผลผ่าตัดเล็ก
 • การติดเชื้อต่ำ
 • ข้อเทียมมีอายุการใช้งานยืนยาวอย่างที่ควรจะเป็น
 • ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนไหวข้อเข่าได้อย่างเป็นธรรมชาติ เนื่องจากเส้นเอ็นไขว้หน้าและไขว้หลัง รวมถึงเนื้อเยื่อรอบๆ เข่าไม่ได้รับความบอบช้ำจากการผ่าตัด
 

สถานที่ตั้ง

อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 20
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย

ติดต่อสอบถามและทำการนัดหมายแพทย์

โทรศัพท์: 02 011 3082 , 02 011 3083
 
โทรสาร: 02 011 3063
IMG
IMG
IMG

 

คะแนนโหวต 9.78 of 10, จากจำนวนคนโหวต 37 คน