การตรวจหาแบคทีเรียในกระเพาะอาหารทางลมหายใจ

การตรวจหาแบคทีเรียในกระเพาะอาหารทางลมหายใจ (13C urea breath test) เป็นการตรวจหาเชื้อ Helicobacter pylori ในกระเพาะอาหารทางลมหายใจ ซึ่งเชื้อ H. pylori เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคกระเพาะอาหารอักเสบ วิธีนี้สามารถทำได้ทั้งการตรวจหาเชื้อและตรวจยืนยันถึงผลสำเร็จของการรักษาได้
 

ขั้นตอนการตรวจ

 • เป่าลมหายใจลงในถุงใบแรกจนเต็มถุง (การเป่าลมหายใจเข้าถุงต้องถือถุงให้แนบกับปาก สูดหายใจเข้าทางจมูกแล้วกลั้นลมหายใจประมาณ 5-10 วินาที จากนั้นเป่าลมหายใจลงถุงเพื่อให้ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์มีความเข้มข้นเหมาะสมกับการวิเคราะห์)
 • รับประทานยาเม็ด UBiT (ภายใน 5 วินาที) พร้อมดื่มน้ำ 1 แก้ว (100 มิลลิลิตร) โดยห้ามเคี้ยว บด หรือละลายเม็ดยา
 • นอนตะแคงด้านซ้ายเป็นเวลา 5 นาที
 • เปลี่ยนจากท่านอนเป็นท่านั่งเป็นเวลา 15 นาที
 • เมื่อรับประทานยา UBiT ครบ 20 นาทีแล้ว ให้เป่าลมหายใจด้วยวิธีแบบเดิมลงในถุงใบที่สองจนเต็ม
 • เก็บตัวอย่างถุงทั้งสองใบส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
 • พบแพทย์เพื่อฟังผลการวิเคราะห์
 

การเตรียมตัวก่อนการตรวจ

 • งดยาปฏิชีวนะอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนการตรวจ
 • งดยาเคลือบกระเพาะอาหาร เช่น sucralfate อย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนการตรวจ
 • งดยากลุ่ม proton pump inhibitor เช่น omeprazole, esomeprazole, rabeprazole, pantoprazole, lansoprazole อย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนการตรวจ
 • งดอาหารอย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนการตรวจ เพื่อให้กระเพาะอาหารว่าง
 • งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดและงดอาหารประเภทที่มีสารยูเรีย เช่น น้ำอ้อย น้ำสับปะรด อย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนการตรวจ
 • งดสูบบุหรี่อย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนการตรวจ เนื่องจากควันบุหรี่ที่อยู่ในปอดจะรบกวนปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์
 

สถานที่ตั้ง

ศูนย์ทางเดินอาหาร-ตับ
อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชั้น 2 ด้านเหนือ
ขึ้นบันไดเลื่อนจากห้องโถงรับรองไปยังชั้น 2 เลี้ยวซ้าย
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย

ติดต่อสอบถามและทำการนัดหมายแพทย์

โทรศัพท์ 02 011 2222
โทรสาร 02 011 5100
คะแนนโหวต 10.00 of 10, จากจำนวนคนโหวต 5 คน

 
โปรแกรมการรักษาอื่นๆ