การฉายรังสีด้วยเทคนิค VMAT

VMAT หรือ Volumetric Modulated Arc Therapy เป็นเทคนิคการฉายรังสีแบบปรับความเข้ม IMRT (Intensity Modulated Radiation Therapy) ที่พัฒนาขึ้นโดยให้เครื่องฉายรังสีสามารถหมุนได้รอบตัวผู้ป่วย สามารถควบคุมความเร็วของการหมุน ปริมาณของรังสี และการเคลื่อนที่ของวัตถุกำบังรังสี จึงช่วยลดระยะเวลาของการฉายรังสี รวมทั้งทำให้การฉายรังสีมีความถูกต้องแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 
Radiation Therapy Using VMAT 
 

จุดเด่นของการฉายรังสีด้วยเทคนิค VMAT

  • สามารถกำหนดปริมาณรังสีให้เหมาะสมกับรูปร่างของก้อนมะเร็งซึ่งมีขนาดไม่สม่ำเสมอได้
  • สามารถปรับความเร็วการหมุนของเครื่องฉายรังสี ปริมาณของรังสี การกระจายตัวของรังสี และการเคลื่อนที่ของวัตถุกำบังรังสี ซึ่งจะช่วยให้รังสีครอบคลุมเฉพาะก้อนมะเร็งทั้งหมด แต่ลดจำนวนรังสีต่ออวัยวะรอบๆ จึงลดผลกระทบที่อาจเกิดกับอวัยวะข้างเคียงได้
  • สามารถทำการรักษามะเร็งได้ถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้น เนื่องจากก่อนการฉายรังสีด้วยเทคนิค VMAT จะมีการวางแผนโดยใช้ระบบภาพนำวิถีแบบ 3 มิติช่วยตรวจสอบตำแหน่งของก้อนมะเร็งในตัวผู้ป่วย และนำข้อมูลมากำหนดและคำนวณในระบบคอมพิวเตอร์ก่อนที่จะฉายจริง
  • สามารถกำหนดตำแหน่งของก้อนมะเร็งในร่างกายผู้ป่วยให้ตรงกับบริเวณที่จะฉายรังสี โดยเตียงที่ใช้สำหรับฉายรังสีด้วยเทคนิค VMAT สามารถปรับระดับและทิศทางได้ ทำให้การฉายรังสีมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น
 

ข้อดีของการฉายรังสีด้วยเทคนิค VMAT

  • มีผลต่ออวัยวะข้างเคียงน้อย เนื่องจากสามารถควบคุมการกระจายตัวของปริมาณรังสีให้ครอบคลุมเฉพาะก้อนมะเร็ง จึงสามารถลดปริมาณรังสีที่จะมีผลต่ออวัยวะข้างเคียงได้
  • ลดระยะเวลาของการฉายรังสี โดยการฉายรังสีด้วยเทคนิค VMAT ใช้เวลาเพียง 5 นาที
  • ผู้ป่วยได้รับความสะดวกสบายและเพิ่มความต่อเนื่องของการรักษา เนื่องจากเทคนิค VMAT ใช้เวลาไม่มาก ผู้ป่วยจึงไม่ต้องนอนบนเตียงฉายรังสีนาน
  • เพิ่มความแม่นยำของการฉายรังสีตามแผนการรักษา เนื่องจากระยะเวลาที่ผู้ป่วยต้องนอนฉายรังสีสั้นลง โอกาสที่ผู้ป่วยจะขยับตัวจึงน้อยลง ช่วยลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการขยับเขยื้อนของผู้ป่วย
 

ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น

ผลข้างเคียงส่วนใหญ่ของการฉายรังสีเกิดจากการที่อวัยวะข้างเคียงหรือเนื้อเยื่อปกติที่ติดกับก้อนมะเร็งได้รับปริมาณรังสีไปบ้าง ขึ้นกับตำแหน่งและอวัยวะที่ทำการรักษา ดังนั้นผู้ป่วยที่ได้รับการฉายรังสีด้วยเทคนิค VMAT จึงควรสอบถามผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น หากมีอาการผิดปกติควรรีบพบแพทย์ทันที
 

การติดตามผลการรักษา

ผู้ป่วยควรพบแพทย์ตามนัดทุกครั้ง
 

สถานที่ตั้ง

อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชั้น 3
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย

ติดต่อสอบถามและทำการนัดหมายแพทย์

โทรศัพท์: 02 011 2222
โทรสาร: 02 011 5100
 
คะแนนโหวต 9.53 of 10, จากจำนวนคนโหวต 38 คน