โปรแกรมวัคซีนสุขภาพดี สำหรับผู้สูงวัย

คลินิกสุขภาพผู้สูงอายุนิวไลฟ์ ทราบถึงความต้องการของผู้สูงวัย เราได้วางแผนโปรแกรมทั้งหมดผ่านความเข้าใจที่เกิดขึ้นจากความรู้เฉพาะทางและประสบการณ์ว่าธรรมชาติของผู้สูงวัยทุกคนล้วนอยากพึ่งพาตนเองให้ได้นานที่สุด ผู้สูงวัยควรไปรับการฉีดวัคซีนตามคำแนะนำการให้วัคซีนป้องกันโรค โปรแกรมวัคซีนจึงเป็นส่วนสำคัญ ด้วยความคาดหวังที่เราจะป้องกันไม่ให้ผู้สูงวัยต้องมาเจ็บป่วยด้วยโรคที่สามารถปกป้องได้ ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมงาน
 

โปรแกรมวัคซีนสุขภาพดีสำหรับผู้สูงวัย

  • วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด                                 
แนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคงูสวัด 1 เข็ม ในผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
โรคงูสวัดพบได้บ่อยขึ้นตามอายุ ภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญได้แก่ อาการปวดแสบร้อนตามแนวเส้นประสาท อาการปวดในผู้ป่วยสูงวัยมักมีความรุนแรงและมีอาการนานกว่าในผู้ป่วยอายุน้อย
  • แพ็กเกจวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ                       
แนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ 2 ชนิด โดยเริ่มฉีดชนิดคอนจูเกต 13 สายพันธุ์ 1 เข็ม ตามด้วยชนิดโพลีแซคคาไรด์ 23 สายพันธุ์ การติดเชื้อนิวโมคอคคัส (S.pneumoniae) เป็นสาเหตุสำคัญของการติดเชื้อที่รุนแรงในผู้สูงอายุ เช่น การติดเชื้อในกระแสเลือด และการติดเชื้อที่เยื่อหุ้มสมอง พบว่าการใช้วัคซีนจะสามารถลดการติดเชื้อรุนแรง 
  • วัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก                                      
แนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก 1 เข็ม โดยส่วนใหญ่จะมีภูมิต้านทานอยู่ประมาณ 10 ปี  โรคบาดทะยักเป็นโรคที่สามารถพบได้ในผู้สูงอายุ พบว่าอัตราตายจากโรคนี้เพิ่มสูงขึ้น
  • วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่                                            
แนะนำให้ฉีดเป็นประจำทุกปีในช่วงปลายฤดูฝนถึงช่วงฤดูหนาว
การเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ในผู้สูงอายุพบว่า จะมีอัตราการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สูง รวมทั้งอัตราการเสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่ก็สูงที่สุดในผู้สูงอายุ การให้วัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามชนิดของไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่คาดว่าจะระบาดในปีนั้น
 
หมายเหตุ
  • ควรรับวัคซีนภายใต้คำแนะนำของแพทย์
 

คลินิกสุขภาพผู้สูงอายุ New Life

เราอยากเริ่มดูแลจากจุดที่ผู้สูงอายุยังแข็งแรงดี เมื่อผู้สูงวัยเดินเข้ามาหาเรา และเราจะดูแลต่อเนื่องกันไปตลอด
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02 011 5999
คะแนนโหวต 9.27 of 10, จากจำนวนคนโหวต 22 คน

 
โปรแกรมการรักษาอื่นๆ
  • โปรแกรมวัคซีนสุขภาพดี สำหรับผู้สูงวัย

ภาวะการเจ็บป่วย