แพ็กเกจตรวจสุขภาพตาทั่วไป (Healthy Eye Package)

Package Name  EYE 04
แพ็กเกจตรวจสุขภาพตาทั่วไป (Healthy Eye Package)
Cost*:THB 2,560
Approximate cost in:
*Prices are subject to change without prior notice.
แพ็กเกจการตรวจคัดกรองตา ศูนย์จักษุ กรุงเทพ

Healthy Eye Package ราคา 2,560 บาท (รวมค่าแพทย์) 

โปรแกรมตรวจสุขภาพตาเพื่อหาความผิดปกติของดวงตาที่อาจบ่งชี้โรคทางตาต่างๆ
              

รายละเอียดการตรวจคัดกรองตา Healthy Eye Package

 • ตรวจตาทั่วไป
 • ตรวจระดับการมองเห็น
 • ตรวจคัดกรองตาบอดสี
 • ตรวจวัดความดันตาและความหนาของกระจกตา
 • ตรวจความโค้งของกระจกตาด้วยเครื่อง Auto Keratometer
 • ตรวจสายตาสั้นยาวเอียงด้วยเครื่อง Autorefraction
 • ตรวจคัดกรองจอประสาทตาและขั้วประสาทตาด้วยเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาด้วยระบบดิจิตอล (fundus camera) เบื้องต้น

หมายเหตุ:

 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
 • สามารถรับบริการกับแพทย์ที่เข้าร่วมแพ็กเกจเท่านั้น
 • ราคาแพ็กเกจนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่แพทย์แนะนำให้ตรวจเพิ่มเติม และไม่รวมถึงการรักษาหากพบว่าผิดปกติ
 • ค่าบริการแบบแพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้วิธีเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่นๆ ได้
 • ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า


สนใจเข้ารับการตรวจ กรุณาติดต่อที่ศูนย์จักษุ
อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 18
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือติดต่อทำนัดล่วงหน้าได้ที่ โทร.
02 011 5999