แพ็กเกจตรวจสายตาในเด็ก (Vision Screening for Children Package)

Package Name  EYE 01
แพ็กเกจตรวจสายตาในเด็ก (Vision Screening for Children Package)
Cost*:THB 1,460
Approximate cost in:
*Prices are subject to change without prior notice.

ด้วยความห่วงใยสุขภาพตาในเด็ก โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เสนอโปรแกรมการตรวจสุขภาพตาในเด็กสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 3-18  ปี ที่ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่ามีปัญหาทางสายตา
 
   
แพ็กเกจตรวจสายตาในเด็ก
(Vision Screening for Children Package)

ราคา 1,460 บาท

 
 

 

รายละเอียดการตรวจ
 1. วัดระดับความสามารถในการมองเห็น (Visual acuity test)
 2. ตรวจความผิดปกติของกล้ามเนื้อตา (Ocular alignment test)
 3. วัดค่าสายตา (Refraction test)
 4. วัดความสามารถในการใช้ตาร่วมกันแบบละเอียด (Stereo-acuity test: Binocular depth perception)
 5. ทดสอบตาบอดสี (Color blindness test)
   

  หมายเหตุ
  • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
  • ราคาแพ็กเกจนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่แพทย์แนะนำให้มีการตรวจหรือรักษาเพิ่มเติม อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากค่าแว่นสายตา การขยายม่านตา และการตรวจจอประสาทตาเป็นต้นแพ็คเกจนี้ไม่เหมาะกับเด็กที่มีข้อบ่งชี้ดังนี้
  • ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 
แพ็คแกจนี้ไม่เหมาะกับเด็กที่มีข้อบ่งชี้ดังนี้
 • เด็กที่มีความผิดปกติทางการมองเห็น หรือมีโรคตาเรื้อรังที่ทราบอยู่ก่อนแล้ว
 • เด็กที่มีความผิดปกติทางสมองและพัฒนาการ


สนใจเข้ารับการตรวจ กรุณาติดต่อที่ศูนย์จักษุ
อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 18
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือติดต่อทำนัดล่วงหน้าได้ที่ โทร. 02 011 5999