แพ็กเกจตรวจสุขภาพตาอย่างละเอียด (Premier Eye Examination Package)

Package Name  EYE 02
แพ็กเกจตรวจสุขภาพตาอย่างละเอียด (Premier Eye Examination Package)
Cost*:THB 11,700
Approximate cost in:
*Prices are subject to change without prior notice.

Premier Eye Examination Package ราคา 11,700 บาท (รวมค่าแพทย์)
โปรแกรมตรวจสุขภาพตาอย่างละเอียดเพื่อหาความผิดปกติของดวงตาในระยะแรก
แม้จะไม่มีอาการแสดงใดๆ โดยมีรายการตรวจดังนี้ 

 

รายละเอียดการตรวจ Premier Eye Examination Package

 • ตรวจตาทั่วไป
 • ตรวจระดับการมองเห็น
 • ตรวจคัดกรองตาบอดสี
 • ตรวจวัดความดันตาและความหนาของกระจกตา
 • ตรวจความโค้งของกระจกตาด้วยเครื่อง Auto Keratometer เนื่องจากโรคบางอย่างจะมีความโค้งของกระจกตาผิดปกติ อาจเป็นสาเหตุให้สูญเสียการมองเห็น
 • ตรวจสายตาสั้นยาวเอียงด้วยเครื่อง Autorefraction
 • ตรวจค้นโรคทางจอประสาทตาและขั้วประสาทตาด้วยเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาด้วยระบบดิจิตอล (fundus camera) อย่างละเอียด
 • ตรวจลักษณะและรูปร่างของลูกตาด้วยเครื่อง Anterior segment OCT เพื่อตรวจกระจกตา ม่านตา และความกว้างแคบของมุมตา เนื่องจากความผิดปกติบางอย่างอาจเป็นความเสี่ยงของโรคตา เช่น มุมตาแคบหรือปิด ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดต้อหินเฉียบพลันได้
 • วัดความหนาของชั้นประสาทตาและตรวจความผิดปกติของเนื้อเยื่อแต่ละชั้นของจอประสาทตาด้วยเครื่อง Posterior segment OCT
 • ตรวจลานสายตา เพื่อตรวจว่ามองเห็นในมุมกว้างขนาดไหน มีความผิดปกติของการมองเห็นด้านข้างหรือไม่ เช่น ในต้อหินผู้ป่วยมักสูญเสียการมองเห็นด้านข้างหรือรอบนอกในระยะแรก ซึ่งจะไม่มีอาการแสดงใดๆ นอกจากนี้การตรวจลานสายตาอาจบอกถึงความผิดปกติในสมองที่มีผลกระทบต่อตาได้
 

หมายเหตุ:

 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
 • สามารถรับบริการกับแพทย์ที่เข้าร่วมแพ็กเกจเท่านั้น
 • ราคาแพ็กเกจนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่แพทย์แนะนำให้ตรวจเพิ่มเติม และไม่รวมถึงการรักษาหากพบว่าผิดปกติ
 • ค่าบริการแบบแพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้วิธีเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่นๆ ได้
 • มีสมุดรายงานผลการตรวจ
 • ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า


สนใจเข้ารับการตรวจ กรุณาติดต่อที่ศูนย์จักษุ
อาคารบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 18
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือติดต่อทำนัดล่วงหน้าได้ที่ โทร.
02 011 5999