โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีนโยบายสนับสนุนและช่วยเหลือให้คุณแม่ได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ทันทีภายหลังคลอด เมื่อคุณแม่และลูกแข็งแรงปลอดภัยดีแล้ว พยาบาลจะนำลูกมาให้คุณแม่ได้โอบกอดสัมผัสไออุ่นแรกซึ่งกันและกัน ส่งเสริมให้คุณแม่ได้นำลูกไปเลี้ยงที่ห้องพัก และช่วยให้ลูกได้มาดูดกระตุ้นเต้านมคุณแม่ทุก  2-3 ชั่วโมงตลอด 24 ชั่วโมง ดูแลเต้านมคัดโดยทีมงานคุณภาพที่มากประสบการณ์ซึ่งจะช่วยนวดเต้านม หรือส่งทำอัลตราซาว์เต้านมกรณีเต้านมคัดตึงมาก

นอกจากนี้เมื่อมีปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ คลินิกนมแม่ยินดีให้คำปรึกษาและช่วยเหลือโดยพยาบาลวิชาชีพและแพทย์ที่ได้รับการอบรมเฉพาะทาง


การบริการดูแลคุณแม่และลูกน้อยดังนี้

  • ให้คำปรึกษาการเตรียมความพร้อมในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  • ให้คำปรึกษาการแก้ไขปัญหาหัวนมและเต้านมแก่สตรีตั้งครรภ์
  • ให้คำแนะนำและช่วยเหลือคุณแม่ที่มีปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  • ให้คำแนะนำและช่วยเหลือคุณแม่เพื่อฝึกทักษะการให้นมแม่อย่างถูกต้อง
  • ให้คำแนะนำและช่วยเหลือคุณแม่หลังคลอดที่มีปัญหาเต้านมและหัวนม เช่น เต้านมคัด เต้านมอักเสบ หัวนมเจ็บหรือเป็นแผล
  • ให้คำแนะนำคุณแม่ที่มีปัญหาน้ำนมน้อย น้ำนมไม่พอ
  • ให้คำแนะนำและช่วยเหลือคุณแม่ที่มีปัญหาลูกไม่ยอมดูดนมแม่ สับสนหัวนม
  • ให้บริการนวดเต้านม
  • บริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ในเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
Contact
Phone:
Fax:
Service Hours
วันจันทร์-วันศุกร์:
08.00-16.00 น.
Location