การคลอดปกติโดยฉีดยาชาที่ไขสันหลัง (ปี 2562)

Package Name  OB02
การคลอดปกติโดยฉีดยาชาที่ไขสันหลัง (ปี 2562)
Cost*:THB 117,000
Approximate cost in:
*Prices are subject to change without prior notice.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

เงื่อนไขอื่นๆ • ราคาโปรแกรมนี้สงวนสิทธิ์การคลอด ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562 เท่านั้น •